Konference om relationsvelfærd på Christiansborg

Carl Holst (MF, Venstre) og Torsten Gejl (MF, Alternativet) inviterer i samarbejde med AskovFonden til konference med henblik på at udforske konceptet relationel velfærd.

I AskovFonden har vi dokumentation for positive effekter af velfærdsløsninger, hvor relationen mellem mennesker er omdrejningspunktet – dét, vi kalder relationel velfærd. Vi er interesserede i at medvirke til udbredelsen af denne lovende tilgang til velfærd i dansk kontekst.

Konstruktiv nytænkning på området er ikke blot en nødvendighed – Danmark har her en stor mulighed. Da vi historisk set har været foregangsland på det sociale område, er der et stort menneskeligt og økonomisk potentiale til stede. Dette er en ideel forudsætning for at skabe inkluderende og relationelle velfærdsløsninger med borgeren som medskaber. En realisering af dette potentiale kræver, at vi deler viden, at vi erfaringsudveksler, at vi er nysgerrige og, at vi samarbejder på tværs af samfundet – både horisontalt og vertikalt. AskovFonden har 74 års praksis erfaring med relationel velfærd og – med input fra andre nøgleaktører – vil vi gerne kickstarte processen. Derfor inviterer vi til åben refleksions- og inspirationskonference, hvor vi fra forskellige vinkler vil undersøge relationel velfærd – så vi kan blive klogere på, hvad vi ved og ikke ved, og hvad vi skal vide mere om.

Formålet med konferencen er, at afdække hvilke perspektiver og muligheder relationel velfærd kan have indenfor – og i forlængelse af – den danske velfærdsmodel. I den sammenhæng vil deltagere blive præsenteret for viden på området og perspektiver fra både borgere og fagprofessionelle.

Derudover er det essentielt for konceptets videre udvikling, at vi i fællesskab får italesat hvilken viden, der i øjeblikket mangler på området. Konferencens gæster inviteres derfor til at fundere over, hvad vi skal vide for at kunne udvikle og realisere relationel velfærd i praksis.

Endelig vil der være mulighed for at indgå en konstruktiv dialog med dem, som udgør relationen – altså både de mennesker, der til dagligt arbejder med – og de som modtager de relationelle indsatser.

Sigtet med konferencen er, at udbrede kendskabet til relationel velfærd, at inspirere til at forfølge ny viden på området og at italesætte, hvordan vi konstruktivt kan udvikle relationelle velfærdsløsninger i en retning, der giver mening for alle parter – nu og i fremtiden.

 

PRAKTISK INFORMATION

HVORNÅR: Mandag den 11. december 2017 fra kl. 9:00 – 12:00
HVOR: I Fællessalen på Christiansborg
TILMELDING: Senest den 1. december.

Du kan tilmelde dig konferencen her

OBS: Da der er et begrænset antal pladser, modtager du en be- eller afkræftelse på dit ønske om tilmelding senest onsdag den 6. december.

HVAD ER RELATIONEL VELFÆRD?

Den bedste velfærd udspringer af borgerens personlige styrker og relationer til omverdenen. Derfor handler relationel velfærd om at give borgere og velfærdsleverandører plads til at samarbejde om løsninger, der tager afsæt i borgerens unikke muligheder, udfordringer og relationer.

Se og download invitationen her