Brænder du for at gøre en forskel for børn og unge i sårbare positioner, så er der et job for dig her

Er du optaget af at skabe gode læringsmiljøer og deltagelsesmuligheder for alle børn? Er du vedholdende, engageret og rolig, og brænder du for børn og unge, som har brug for ekstra omsorg, tålmodighed og opmærksomhed? Så har vi et job til dig!

Vi søger en ny medarbejder, der i hverdagen kan være med til at skabe de bedste udviklingsmuligheder for vores børn. Det specialpædagogiske og skolefaglige arbejde optager os meget og det er derfor vigtigt, at du er drevet af en gejst for både specialundervisning og det specialpædagogiske arbejde.

HVORDAN GØR VI:
Mir Skolerne tager udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer og særlige styrker. Det er målet at give eleverne de bedste muligheder for faglig læring, personlig udvikling og trivsel, og øvelse i det samfund, som de er en del af. Uddannelse, menneskeligt nærvær, fællesskab og oplevelser danner rammerne for en sund faglig, personlig og relationel udvikling hos den enkelte elev.

HVEM ER VI:
Vi er et højtspecialiseret dagbehandlingstilbud, der brænder for at skabe de bedste rammer for vores elever.

Vi sætter det højt at medvirke til at eleverne udvikler sig både personligt, socialt og fagligt. Vi arbejder i et tæt fællesskab med eleverne og forældrene for at give dem ejerskab og tillid til at de kan lære og mestre de nødvendige strategier. Eleverne på skolen har typisk diagnoser indenfor ASF med psykiatriske overbygninger. Mange af vores elever er sårbare med angstproblematikker og skolevægring. Alle eleverne er normalt begavede.

Vi har fokus på medarbejdernes faglige udvikling, og arbejder ud fra det enkelte barns/unges behov med både systemisk-narrative, kognitive, kommunikative og strukturerede tilgange som ankerpunkter. Vores behandlingstilgang tager udgangspunkt i TEACCH og med afsæt i det enkelte barn tilrettelægges hverdagen med en høj grad af forudsigelighed, genkendelighed og visuelle støttesystemer.

VI FORVENTER AT DU:

 • på en konfliktreducerende måde kan fastholde en struktur og behandlingslinje – selvom den vil blive udfordret
 • er optaget af at skabe inspirerende faglig undervisning
 • er udholdende og fysisk/psykisk robust
 • er tydelig og har et tydeligt kropssprog
 • kan arbejde efter en fast struktur
 • er initiativrig og har humor og optimisme
 • kan arbejde selvstændigt og vedholdende i et ofte krævende og oppositionelt miljø
 • har bred erfaring med at arbejde med sårbare børn og unge
 • er nysgerrig, og ser muligheder frem for begrænsninger
 • kan skabe en tillidsvækkende relation til børn og unge
 • trives i teamsamarbejdet og i det kollegiale fællesskab
 • Har kendskab til ASF, ADHD og TEACCH
 • Har solid erfaring med udarbejdelse af skriftlig dokumentation.
 • Har engelsk eller matematik som linjefag og kan føre udskolingselever til eksamen
 • Kørekort er en fordel

VI TILBYDER DIG:

 • en tværfaglig og dynamisk arbejdsplads med mange års erfaring med undervisning og behandling af børn og unge
 • stort ansvar og medindflydelse
 • meningsfyldt arbejde
 • faglige og menneskelige udfordringer
 • dygtige sparringspartnere, og en kultur med engagerede kollegaer

 

Lønnen følger gældende overenskomster.
Arbejdsadressen er Hjortholmsvej 7, 2800 Lyngby. Arbejde på Mir Skolernes anden adresse i Smørum kan også forekomme.

Ansøgningsfrist er den 16. maj 2022. Vi holder løbende samtaler.

TILTRÆDELSESDATO

01-08-2022

Klik her for at søge stillingen