Ligestillingsminister: ” Langt flere voldsudøvere skal i behandling”

Ligestillingsminister: ” Langt flere voldsudøvere skal i behandling”

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen foreslår i en artikel i Politiken at behandling af mennesker, der udøver vold i nære relationer, bliver skrevet ind i serviceloven. Det vil forpligte kommunerne til at tilbyde hjælp til voldsudøvere – ligesom kommunerne er forpligtede til at hjælpe misbrugere.

»Vi har en kæmpe udfordring i forhold til, hvor mange der bliver udsat for vold, og vi er ikke på nogen måde lykkedes med at få knækket kurven. Efter min opfattelse har vi glemt at tænke på, om vi kunne få brudt den onde spiral ved at give et behandlingstilbud til voldsudøveren«, siger Eva Kjer Hansen.

Hvad det kommer til at koste, og hvordan det skal finansieres, ved ligestillingsministeren endnu ikke.

»Jeg melder ind til regeringen, at jeg synes, vi er nødt til at prioritere det her område, og det vil jeg anbefale, at man tager fat på i de kommende økonomiske forhandlinger«, siger Eva Kjer Hansen.

»I Danmark er det eneste, voldsramte familier har ret til, hjælp på et kvindekrisecenter. Det er rigtig godt, at man har det, men mange kvinder vil ikke på krisecenter – en del ønsker at blive sammen med deres voldelige partner. Vi har brug for en flerstrenget indsats«, udtaler direktør i Dialog mod Vold, Susanne Nour Magnusson, til Politiken.

Læs hele Politikens artikel her.

Politiken har også interviewet Conni og Brian, der har gået i behandling i AskovFondens afdeling Dialog mod Vold. Læs artiklen om Conni og Brian her.

Ny kurs nødvendig

Dialog mod Vold er en del af AskovFonden og har afdelinger i Aarhus, Odense og København med i alt ca. 200 behandlingspladser til voldsudøvere og deres familier. Halvdelen af pladserne er betalt af og øremærket til Københavns kommune og Kriminalforsorgen. Dialog mod Vold har kun ca. 100 behandlingspladser til voldsudøvere, der selv henvender sig. For dem er der lige nu en venteliste på helt op til to år for at komme i behandling.

Ifølge Dialog mod Vold er ligestillingsministerens udmelding om en ny kurs nødvendig.

”Jeg håber at politikerne vil kigge til lande som Norge og Holland, hvor behandlingstilbud til voldsudøvere findes i alle landsdele og med langt flere behandlingspladser end i Danmark. Kun gennem at styrke indsatsen for at stoppe den voldelige adfærd kan vi nedbringe omfanget af vold i nære relationer. Med blot ca. 100 behandlingspladser på landsbasis prioriterer vi reelt ikke at få nedbragt antallet af voldsudsatte”, siger Susanne Nour Magnusson.

Behov for 10 gange flere behandlingspladser til voldsudøvere

”Hvis Dialog mod Vold havde 1000 behandlingspladser for udøvere i stedet for 100, ville vi kunne tilbyde behandling til halvdelen af de voldsudøvere der sender kvinder på krisecenter. Når en kvinde kommer på krisecenter kender kommunen de bor i næsten altid udøveren. Hvis blot halvdelen kom i behandling, ville antallet af gengangere på krisecentrene blive nedbragt. Antallet af voldsudøvere, der går videre og udøver vold mod en ny partner – trods at de er kendt af kommunen – ville blive nedbragt. Sidst men ikke mindst ville vi hermed nedbringe antallet af børn der lever en hel barndom i voldens skygge, trods at kommunen de bor i ved, at der er vold i hjemmet. Jeg håber af hele mit hjerte, at der vil være politisk opbakning til ligestillingsministerens forslag”, siger Susanne Nour Magnusson.

”Som det er i dag er det næsten umuligt at komme i behandling som voldsudøver, hvis ikke man har fået en dom eller bor i Københavns kommune. Mange giver op, når de hører, hvor lang vores ventelister er”, siger Susanne Nour Magnusson afslutningsvis til Politiken.

Faktaboks

Dialog mod Vold har siden 2002 specialiseret sig i psykologbehandling til udøvere af vold i nære relationer og deres familier.

Dialog mod Volds behandlingstilbud til børn i voldsramte familier blev i 2017 evalueret af VIVE og opnåede den højeste score blandt de 14 specialiserede indsatser der indgik i kortlægningen.

74 % af alle udøvere der har været i behandling i Dialog mod Vold er selv vokset op i et hjem med vold. 62 % af de udøvere der gennemfører behandling er stadig voldsfrie et år efter behandlingens afslutning.