Mennesker der søger hjælp er modige og tager ansvar

I vores nuværende velfærdsmodel søger mennesker først hjælp, når de oplever en krise eller er kommet i en situation, hvor kommunen er forpligtet til at reagere. Det betyder to ting. For det første at udsathed ofte er forbundet med angsten for at møde systemets rationelle krav og for det andet, at lysten til at opsøge hjælp, ofte er forbundet med angsten for at miste fx sine børn eller blive sat under administration.

Derfor er vi i AskovFonden optaget af det store mod vores brugerne udviser, når de frivilligt opsøger os og vores tilbud. For frivillighed er ikke kun, når mennesker arbejder gratis for en organisation eller sportsklub, men i lige så høj grad, når mennesker søger hjælp af egen fri vilje! Og det initiativ, der ligger i sådan en frivillighed, er ofte afgørende for reelle forandringer for det enkelte menneske. Man ønsker, man handler og man tager ansvar.

Men hvorfor er det, at brugerne udviser mod og tør komme til AskovFonden? Måske er det fordi, vi taler til alle i øjenhøjde, taler til mennesket adskilt fra problemet, og taler om udfordringer uden at true og dømme. Vi tror på, at alle har ressourcer og potentialer, og vi fokuserer på mulighederne og de positive forandringer. Et eksempel er Dialog Mod Vold, hvor mennesker frivilligt kommer og beder om hjælp, fordi de udøver vold imod dem, de elsker allermest. Når vi møder mennesket bag, er der ofte både angst, sorg og afmagt bag deres voldelige adfærd. Derfor er vores fornemmeste opgave ikke at dømme, men derimod at møde dem med en klar holdning til, at de nu har taget det sværeste skridt mod at tage ansvar og genvinde ejerskab og at vi tror på de kan forandre sig. Det betyder så at rejsen mod en ændret adfærd for alvor er begyndt, fordi de ved at henvende sig har taget en beslutning om, at de ønsker at handle anderledes.

Måske er succesraten for effekten af vores indsatser derfor bedre end i det offentlige, fordi vi møder mennesker, der har taget en beslutning og er klar til at få hjælp. Mennesker som frivilligt har taget det første skridt mod at tage ansvar og ejerskab for deres eget liv.

Det kunne være et spændende eksperiment, om vi kunne udvikle nogle sociale indsatser på tværs af NGO´er, det offentlige og det private, og på den måde få det bedste fra alle aktører aktiveret. Vi vil gerne være med!

FORDI ALLE VINDER NÅR INGEN TABER

Kærlig hilsen

Helle Øbo