Viden og dokumentation

Vi indsamler løbende viden, evaluerer og videreudvikler på vores indsatser, således at vi kan sikre fremdrift for hvert enkelt menneske.

I AskovFonden arbejder vi målrettet med at udvikle helhedsorienterede indsatser, der skaber varige forandringer for vores brugere. Vi arbejder vidensorienteret med fokus på dokumentation, effekt og opfølgning af indsatsen. I alle vores indsatser indsamler vi relevante data og dokumenterer indsatsen, således at vi løbende kan justere dem og sikre bedst muligt udbytte.

 

Vi indsamler viden  før, under og efter (screening)
AskovFonden har i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet udviklet en systematisk udrednings- og dataindsamlingsmodel, Asessment and Intervention Model (AIM).
Modellen tager afsæt i praksis og bidrager til viden, der er med til at formulere målplaner samt målrette indsatsen overfor den enkelte bruger. AIM består af et spørgeskema, en afdækning af netværk samt relevante psykologiske tests ved behov. Det indledende spørgeskema indsamler baggrundsdata om borgeren, og giver os et samlet billede af personens sociale, psykiske og somatiske problemstillinger. Det er med til at afklare uddannelsesmæssige potentiale og til at afdække sociale, personlige og psykiske kompetencer og barrierer med henblik på at opstille konkrete udviklingsmål. Samtidig bidrager AIM til statistisk viden om social status og demografi. Al data indsamles elektronisk. Ved hjælp af en struktureret metode og brugen af sociogram afdækkes og kortlægges desuden netværk.

 

Feedback Informed Treatment – FIT
Vores systematiske feedback-metode gør det naturligt at evaluere hver enkelt indsats. Både i forhold til hvad brugeren får ud af den, og hvordan han eller hun oplever relationen til den medarbejder, der udfører aktiviteten. Det afgørende for os er, at de mennesker, der bruger AskovFondens tilbud, reelt får det bedre. Derfor bruger alle vores afdelinger Feedback Informed Treatment, FIT.

FIT er et brugerstyret dialog- og evalueringsredskab, som fokuserer på den enkelte borgers udbytte af indsatsen. Metoden er udviklet af Scott D. Miller, ph.d. og Barry L. Duncan, Psy.D, og er godkendt som evidensbaseret praksis. FIT bidrager i øvrigt til, at vi sikrer maksimal brugerinddragelse, fordi den professionelle og brugeren på en systematisk måde taler om effekten af indsatsen og alliancen. Vi bruger FIT med  fokus på at evaluere værdien af aktiviteter, og derved sikre at de bidrager til progression for den enkelte.