Mette Lybeck, afdelingsleder i Familiecentret, Aarhus Kommune

Hvorfor giver det mening at samarbejde med AskovFonden?

I Familiecenteret i Aarhus Kommune ønsker vi at gå nye veje, når vi udfører myndighedsrollen på børne- og familieområdet. Vi ønsker, at vi i langt højere grad inddrager familierne i egen plan for forandring og udvikling, herunder at vi som myndighed er opmærksomme på ikke at lave planer på familiernes vegne. Det, vi gør, skal skabe værdi for de børn og familier, vi er i kontakt med, og ikke for os som system!

Samarbejdet med AskovFonden har bidraget med et sprog og en praksis, der udfordrer og udvikler vores måder at arbejde på. Dette via konstant fokus på hvilken værdi det, vi gør, har for barnet og familierne, samt hvordan vi tilgår familierne i en relationel kontakt ud fra et helhedsperspektiv, hvor spørgsmålet – hvad er det vigtigste for dig? bliver omdrejningspunktet for at kunne mødes der, hvor familierne er i deres liv lige nu.

AskovFonden har i en Relationel Velfærds-tilgang været med til at skabe fornyet mening med indsatsen på myndighedsområdet, der er mindre bureaukratisk, mere bæredygtig og mere udviklende for både familier og professionelle.

 

Hvad er det særlige, AskovFonden kan?

AskovFonden har i samarbejdet bidraget med en vinkel på socialt arbejde i en kommunal og relationel kontekst, som kun en NGO kan. Ved at være fri af kommunale traditioner og strukturer har AskovFonden kunnet stille de spørgsmål og give den inspiration, som der er behov for, for at gentænke socialt arbejde og borgerkontakt på et myndighedsområde.

 

Hvorfor er det vigtigt, at der findes et sted som AskovFonden?

AskovFonden er vigtig, fordi man som uafhængig non profit organisation kan stille de vigtige spørgsmål, der omhandler håndteringen af kontakten med borgerne i velfærdssamfundet. Jeg ser også, at AskovFonden er et vigtigt bidrag ind i debatten om struktur og værdi til gavn for borgerne i det nuværende velfærdssamfund. En debat, som med pressede økonomiske ressourcer, øget bureaukrati og oplevelse af øget distance til borgerne, er vigtigere end nogensinde.