MIR: Naturskolen søger medarbejdere med kendskab til autisme og ADHD

Har du lyst til at gøre en forskel for sårbare elever med diagnostiske udfordringer? Er du vedholdende, engageret og rolig, og brænder du for børn og unge, som har brug for ekstra omsorg, tålmodighed og opmærksomhed? Så har vi et job til dig!

Grundet børnetilgang søger vi nye medarbejdere, som kan være med til at skabe de bedste udviklingsmulig-heder for vores elever. Det specialpædagogiske arbejde optager os meget, og det er derfor vigtigt, at du har et kendskab til arbejdet med børn inden for autismeområdet og TEACCH.

Vores elever er samlet i små enheder fordelt på indskoling, mellemtrin og udskoling. På alle trin er der tilknyttet flere enkeltbørnstilbud, hvor børnene har brug for at være skærmet fra de øvrige elever. Det pædagogiske arbejde omkring vores enkeltbørnstilbud tilrettelægger vi i teams og ud fra individuelle behandlingsplaner.

HVEM SØGER VI?
* Lærere, 37 timer (matematik + natur og teknik)
* Pædagoger, 37 timer
* Pædagogmedhjælpere, 37 timer

Læs hele ansøgningen her

 

mir1