Mir Skolen i Gentofte søger en robust og aktiv lærer med linjefag i dansk og matematik

Har du lyst til at gøre en forskel for sårbare børn og unge med følelsesmæssige, sociale og kognitive udfordringer? Er du vedholdende, engageret og rolig, og brænder du for børn og unge, som har brug for ekstra omsorg, tålmodighed og opmærksomhed? Så har vi et job til dig! Stillingen er tidsbegrænset, dog med mulighed for forlængelse.

Vi søger en lærer, som i hverdagen kan være med til at skabe de bedste udviklingsmuligheder for vores børn. Det specialpædagogiske arbejde optager os meget, og det er derfor vigtigt, at du har et kendskab til arbejdet med børn og unge, der har behov for individuelle læringsmiljøer.

mir1

HVORDAN GØR VI:
Mir Skolen i Gentofte (Mir 2) tager udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer og særlige styrker. Det er målet at give eleverne de bedste muligheder for faglig læring, personlig udvikling og trivsel, og træning til det samfund, de er en del af.

Særligt tilrettelagt undervisning, menneskeligt nærvær, fællesskab og oplevelser danner rammerne for en sund faglig, personlig og relationel udvikling hos den enkelte elev på Mir 2.

Vores børn er samlet i små enheder fordelt på indskoling, mellemtrin og udskoling. Du bliver primært tilknyttet mellemtrinnet.

 

HVEM ER VI:
Vi arbejder i tværfaglige teams af lærere, pædagoger og medhjælpere, og har desuden tilknyttet psykologer, familierådgivere og pædagogiske vejledere. Vi prioriterer et tæt samarbejde med elevernes familier meget højt.

Vi har fokus på medarbejdernes faglige udvikling, og arbejder professionsbaseret og professionelt eklektisk ud fra det enkelte barns/unges behov med både systemisk-narrative, relationsbaserede, kognitive, kommunikative og strukturerede tilgange som ankerpunkter. Med afsæt i den enkelte elev tilrettelægger vi en behandlingstilgang og en hverdag med en høj grad af motivation, forudsigelighed, struktur og individuelle støttesystemer.

Lønnen følger gældende overenskomster.
Skolen har til huse i en stor villa i Gentofte.

Arbejde på Mir Skolernes andre adresser i Lyngby og Ledøje kan også forekomme.

 

VI FORVENTER AT DU:

 • har linjefag i dansk og matematik
 • har handlekraft, og som på en konfliktreducerende måde kan fastholde en hverdag og behandlingslinje – selvom den vil blive udfordret
 • er udholdende og fysisk/psykisk robust
 • er tydelig og har et tydeligt kropssprog
 • er initiativrig og har humor og optimisme
 • kan arbejde selvstændigt og vedholdende i et ofte krævende og oppositionelt miljø
 • har bred erfaring med at arbejde med sårbare børn og unge
 • er nysgerrig, og ser muligheder frem for begrænsninger
 • kan skabe en tillidsvækkende relation til børn og unge
 • har kendskab til normalt begavede børn med socio-emotionelle udfordringer eller lignende
 • måske også har linjefag i engelsk og tysk

 

VI TILBYDER DIG:

 • en tværfaglig og dynamisk arbejdsplads med mange års erfaring med undervisning og behandling af børn og unge
 • stort ansvar og medindflydelse
 • meningsfyldt arbejde
 • faglige og menneskelige udfordringer
 • dygtige sparringspartnere og en kultur med engagerede kollegaer

 

Ansøgningsfrist er den 21. august 2016 kl 18:00.

Vi afholder løbende samtaler, hvorfor det vil være godt, hvis du sender din ansøgning snarest. Stillingen er tidsbegrænset med udløb den 1. januar 2017, dog med mulighed for forlængelse.

Ansøgningen sendes til jette.holmelin@skolenmir.dk.

For spørgsmål og yderligere oplysninger kontakt venligst afdelingsleder Jette Holmelin på telefon 2712 6596.

 

Læs også mere på skolenmir.dk.