MIR Skolerne er blevet DGI-certificeret udeskole

Vi mennesker trives i vidt forskellige rammer for læring. Hvor det for nogen er en fordel at have næsen i en bog, giver det for andre først mening når det fremstår visuelt og konkret – og er til at føle på. Det ses også ofte, at vejen til læring går gennem en helt specifik interesse, eller er bundet til en specifik fysisk ramme.

På AskovFondens Mir Skoler tager vi højde for disse nuancerede forhold, og arbejder med mange forskellige arbejdsgange og indgangsvinkler. På den måde kan vi, selvfølgelig inde for nogle faste rammer, tilbyde en alsidig og tilpasset læringsproces for den enkelte elev.

På Mirskolerne har det været et ønske, at erhverve sig flere redskaber til at udnytte områderne omkring os, naturen og bybilledet, for på den måde at blive endnu bedre til at justere rammerne omkring undervisningen. Derfor henvendte vi os til DGI.

Hvad er DGI?

DGI står for Danske Gymnastik og Idrætsforeninger og er, med sine 6.300 lokale idrætsforeninger, der tæller 1,5 millioner idrætsudøvere, en af Danmarks største idrætsorganisationer.

DGI udbyder et længerevarende udviklingsforløb, som udmunder i en certificering som Udeskole. Når man er certificeret som udeskole, betyder det, at man har opnået forståelse for at benytte ”skolen udenfor skolen”.

Forløbet består af en række moduler, hvor fokus er rettet mod forskellige tematikker. Det kan f.eks. være lege/aktiviteter; Hvilket indhold kan benyttes, hvilken rammesætning der passer til forskellige alderstrin mv.

Denne certificering har givet MIR Skolerne et væld af konkrete muligheder, som at lige til at gå til. Vi har fået et bedre øje for hvordan man tænker faglighed og udvikling ind i de arealer der omgiver os. Dette bidrager til, at vi kan variere og nytænke i hverdagens skemaer. Det var dejligt at se, hvordan begge afdelinger gennem forløbet har formået at implementere den nye viden, og omsætte den til faglig og personlig udvikling for eleverne.

En stor relationel gevinst

Udover ny faglig viden, har dette forløb bidraget med yderligere en gevinst. Disse nye rammer har i den grad bidraget til at skabe nye relationer. Her bliver diagnoser og udfordringer sat skakmat, og alle kan træde ind i en arena med friske forudsætninger. Udendørsaktiviteter er stort set altid en garanti for gode oplevelser, fælles grin og læring, og ligeledes medvirker aktiviteterne til at styrke elevernes motoriske forståelse og til at skabe gode relationer – både til andre elever og til de voksne.

Hvor ligger Mir Skolerne?

Hvordan får mit barn en plads på Mir Skolerne?