MIR skolerne: Heste som samarbejdspartner

Heste har en beroligende og berigende effekt på mange mennesker. De kan åbne op for nærvær og skærpet opmærksomhed, hvilket er punkter hvor man ofte ser udfordringer hos mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. De har derfor også en positiv og afsmittende effekt på vores type elever, og som oftest opleves det, at elevernes samvær med hestene har en yderst beroligende effekt på dem. I disse kontekster får vi lov at se en helt anden side af eleven, og eleven får lov til at mærke efter i sig selv, i en situation der adskiller sig væsentligt fra klasselokalerne og skolen. Hesteterapien skaber rum for glæde og succesoplevelser, og på denne led udløses signalstoffet dopamin i hjernen, hvilket bidrager til en positiv udvikling af selvværd og selvtillid.

Hesteassisterede undervisningsforløb på Naturskolen

Som en del af vores arbejde på Askovfondens Mirskoler, udbyder vi hesteassisterede undervisningsforløb. Hestene bruges her som mediator for udvikling af elevernes sociale og personlige kompetencer.

   ”Jeg bliver helt glad og rolig indeni når jeg er sammen med hestene”

Et af målene med assisteret undervisning er bl.a. at arbejde med at give eleverne en større kropsbevidsthed. For mange mennesker med autisme og ADHD kan det være udfordrende at tolke eget og andres kropssprog. Heste er tydelige i deres kropssprog og er nemme at aflæse, og derfor bliver det mere enkelt at kommunikere med dem. Hesten har ligeledes brug for kropslig tydelighed fra de mennesker der omgiver dem. Det bliver derfor vigtigt og betydningsfuldt for eleverne, at udsende signaler som hesten forstår og reagerer på.

“Mine tics – både fysiske og verbale – forsvinder nærmest helt når jeg er sammen med hestene. “

Undervisningsforløbene vil foregå i mindre grupper med andre elever, eller være individuelt tilrettelagt. Undervisningen tager udgangspunkt i ro, tydelig struktur og genkendelighed, hvilket er vigtigt for både mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser samt for hestene. Der bliver taget hensyn til elevens individuelle behov, eksempelvis med visualiserede støttesystemer. Vi oplever ofte, at der i disse forløb opstår fællesskaber og knyttes bånd til nye bekendtskaber.

Sådan kan du få dit barn på MIR skolerne

Skolevægring: Hvem har ansvaret?