Mir Skolerne: Terminsprøver

Mulig, Umulig, Mulighed, Klasseværelse, Uddannelse

I denne uge afholder AskovFondens Mir skoler terminsprøver. Prøverne er for alle dem der skal til eksamen til sommer, men også for nysgerrige børn/unge fra andre hold, der har interesse eller er nysgerrige. Det er altid en individuel vurdering om et barn/den unge kan have udbytte af en terminsprøve, og i hvilken grad det giver mening.

Den skræmmende forventning

For de fleste af vores børn/unge, virker prøver og test – og i særdeleshed eksamen – som en helt umulig forhindring. En stor del af vi voksne kender det også fra os selv. Det er ofte forbundet med en vis ærefrygt at skulle præstere foran andre, også selvom man har styr på sit materiale. For har man nu også det? Og hvad forventes der egentlig?

En terminsprøve er til for at afhjælpe netop ovenstående problematik. Eksamen er omsværmet af ubekendte faktorer og fragmenter af hvad man har hørt fra forskellige kilder, og dét er som udgangspunkt altid grobund for usikkerhed og utryghed.  Derfor er terminsprøverne et stærkt redskab, og prøverne tilrettelægges derfor også så vidt muligt efter individuelle hensyn, således at chancen for at skabe en succesoplevelse er størst mulig.

Den gode oplevelse

Til disse prøver er der mange voksne til stede. Det skal sikre at der altid er hjælp at hente, og at alle deltagende børn/unge har en voksen til stede som de har en god relation til.
Vi ved hvor hurtig en utryghed eller usikkerhed kan vokse sig til en uoverskuelig forhindring, og derfor er det essentielt at man kan få hjælp hurtigt, og ikke skal vente flere minutter før en voksen er klar til at assistere.
Vi ved også hvor mange parametre der har betydning for oplevelsen hos den enkelte, og derfor tager vi selvfølgelig også hensyn til de punkter hvor vi kan forbedre vilkårene. Dette kan f.eks. være en tæt forbindelse til forældre, hvor vi så sørger for, at mor/far kan være til stede som støtte, uden at påvirke situationen for resten af prøvedeltagerne. Vi har også muligheden for at forlænge tiden til prøverne, så man har længere tid til at nå i mål med sin opgave. En vellykket terminsprøve er en direkte vej til en bedre eksamensoplevelse.

Alt i alt sigter vi altid bredt for at gøre situationen så overkommelig som mulig for alle, uden at det sker på bekostning af den samlede eksamensgruppe. Terminsprøverne skal være en god oplevelse for alle deltagende, og så snart man har været igennem rutinen én gang, virker næste runde ikke nær så skræmmende.

Hvordan får jeg mit barn på Mir skolerne?

Hvor ligger Mir skolerne?