MIR: Styrmand i sit eget liv

Den tidligere elev Christian fortæller her, hvorfor MIR-skolen blev et afgørende vendepunkt i hans liv, gav ham troen på, at han faktisk havde evnerne til at blive til det, han altid havde drømt om: Nemlig et job hvor han kunne udfolde sin eventyrlyst. Som skibsfører.

Christian var 10 år gammel, gik i folkeskolen og mistrives på en lang række områder. Blev misforstået i skolen, drillet, mobbet og blev mere og mere frustreret – på sig selv og sine omgivelser. Måske fordi skolen, klassekammeraterne og ikke mindst lærerne ikke forstod ham – og ikke var gode nok til at lytte til hans behov. Christian har det, man kalder NLD. Nonverbal Learning Disorder. Det er ikke en diagnose, men ligger typisk i spændingsfeltet mellem ADHD og Aspergers syndrom – som ofte resulterer i social-kognitive vanskeligheder.

Diagnose eller ej. Christian havde ikke selvtillid til at tro på sig selv. Det kom til udtryk i vredesudbrud, raserianfald – og Christian isolerede sig mere og mere. Måske netop fordi der hverken var tid eller ressourcer til at en lærer eller pædagog satte sig og lyttede oprigtig til, hvad Christian havde behov for.

 

Det, der gjorde forskellen

Vendepunktet for Christian kom den dag, da han skiftede til AskovFondens MIR-skole i Gentofte, og senere hen i Lyngby. Her stod han ikke alene med sine udfordringer. Her har alle børn og unge forskellige udfordringer – store som små.  Når Christian skal pege på, hvad der gjorde den store forskel for ham, peger han på flere punkter, hvor MIR-skolerne har grebet det anerledes an i forhold til folkeskolen, som han kom fra.

“Da jeg startede på MIR-skolen lærte jeg, at du aldrig skal give op. Du har faktisk en chance her i livet. Du kan godt. Lærerne ser potentialet i dig og bakker dig op” fortæller Christian.

Christian er tilbage hvor det hele startede. På MIR-skolen i Gentofte for en kort bemærkning. Han kigger rundt i lokalet. Tænker tilbage til begyndelsen, starten på hans nye skoleliv, da han gik ned ad gangen til skolen i Gentofte og tilføjer:

“Jeg kunne lige pludselig en masse ting. Ja, det kunne jeg også før. Men nu troede jeg på det. Blev støttet i mine evner. Men der blev også stillet krav. Det var ikke noget med at flygte fra skolen eller andet i den dur. Der var klare rammer for undervisningen.”

 

Den helt særlige relation

Ikke alene fik Christian nu støtte i et tættere og nært miljø end han kom fra. Der var også en langt tættere kontakt mellem skolen og familien, som fik betydning for hans trivsel – men også tro på sig selv. Især lærerne Ulrik og Jakob har spillet en stor rolle i Christians liv. Christian peger på, at de to var der for ham, tog udgangspunkt i hans behov og hans muligheder. Der var plads til ham. Det rum til at være i, som han ikke følte var tilstede i folkeskolen. Christian fortæller, at han den dag i dag stadig har kontakt til begge lærere på skolen.

 

O Captain! My Captain!

Efter nogle gode år på MIR-skolerne, hvor Christians selvtillid og motivation blev tanket op, er det gået stærkt. Først gik vejen forbi efterskolen i Osted, og efterfølgende startede han på HTX i Lyngby. Her har han gået i tre år og kronede for nyligt sin gymnasietid med et flot 12-tal, hvor han skrev opgave om udfordringerne ved Brexit. I dag er Christian 21 år. Og det er svært at forstå, at Christian for 10-11 år siden mistrives og ikke havde troen på egne evner. Christian en målrettet herre, der tror på, at du kan blive (stort set) hvad du vil:

“Jeg har altid været eventyrlysten. Ville rejse verden rundt. Jeg ville gerne have været pilot, men det kunne jeg ikke blive pga. synet. Nu vil jeg være skibsfører og senere kaptajn, rejse ud i verden, opleve verdenshavene og dygtiggøre mig inden for skibs- og fragtområdet” fortæller Christian.

I Christians liv er der i dag ikke langt fra ord til handling. I starten af året deltog han på en introduktionsdag hos Mærsk. Det fængede ham så meget, at han gik hjem og skrev en ansøgning for at blive optaget på skibsføreruddannelsen. Og det blev som han ønskede.

Efter sommerferien starter Christian på skibsføreruddannelsen hos Mærsk i Svendborg. Forud venter tre år – og så kan han kalde sig skibsfører. Går han skridtet videre – og uddanner sig yderligere syv år – så er Christian MIR-skolernes første kaptajn. Men et skridt af gangen. Nu glæder han sig først og fremmest til at sætte sig ind i alle de tekniske detaljer og data der findes på et skib. Det er nemlig Christians store passion og særlige kompetencer.

Læs mere om Mir skolerne her