MIR: VI SKAL STYRKE RELATIONER I FOLKESKOLEN

Det er en trend inden for landets kommuner i disse år, at dyre private udbydere af intensive lærings- og coachingprogrammer for skoleelever købes ind i skolen/kommunen for at give de svage elever et kort og intensivt boost af faglighed og selvværd.  Skoledirektør for MIR Lise Ammitzbøll har selv deltaget i planlægning og gennemførsel af en sådant proces på en københavnsk folkeskole og må konkludere, at om end de skaber en kortvarig lykkelig forandring, samt giver den enkelte elev en følelse af at lykkes, så SKAL den enkelte elevs (faglige)udvikling forankres i klassefællesskabet og hverdagen, ellers kommer oplevelsen til at stå som et monument over folkeskolens manglende evne til inklusion.

Læring koster tid og kræver tryghed. Den enkelte elevs læring er kommunernes vigtigste investering i fremtiden. Vores børn er fremtiden. Derfor har vi ikke andet valg end at investere i styrkelse af relationer i skolen. Alle børn skal opleve sunde, trygge og bæredygtige relationer med andre børn og voksne. Det trygge fundament, som stærke relationer bibringer det enkelte barn, giver barnet modet til at kaste sig ud på de 70.000 favne dybt vand, hvor vi uværgerligt havner, når vi skal lære noget nyt.

Desværre er det økonomistyring og mistillid, der præger skoledebatten i disse år, hvor klassekvotienten stiger og lærerens tid til forberedelse af undervisning samt evaluering af og samarbejde med den enkelte elev og dennes familie falder. Det er svært at få øje på investeringen i det enkelte barn i den prioritering.