Mit barn har skolevægring – hvad skal jeg stille op?

Skolevægring – et ord der i 2018 har fået omtale i medierne i hidtil uset grad.
Det er dog ikke nyt for personalet på AskovFondens Mirskoler, og vi har stor erfaring i at opstille rammerne og strukturen for den bedst mulige opstart for det enkelte barn.

 

Hvad er skolevægring?

Skolevægring kan ramme alle elever. Især børn med autisme, der oplever at skoledagen rummer så mange udfordringer at det bliver for svært at navigere i. De oplever at de hverken bliver forstået eller lyttet til, og i sidste instans bliver det simpelthen for umuligt for dem at magte skoledagen. Oftest vil man forsøge at sænke kravene, men alt for ofte uden bedring at spore. Denne ændring formår nemlig ikke at ændre ved det egentlige problem – at strukturen og rammerne omkring skoledagen ikke er tilpasset eleven.

 

Hvordan ser en opstart på Mirskolerne ud?

Fælles for børn med skolevægring gælder, at en skoleopstart på en ny skole skal foregå roligt og trygt.
Mirskolerne tager, i samarbejde med forældre, styringen og følger en fastlagt mødetid og optrapning, så det hele foregår i et tempo hvor alle kan følge med. Det er vigtigt at barnet oplever at vi lytter og at der ikke stilles krav, som de ikke kan imødekomme.

For bedst muligt at skabe trygge rammer, udarbejder vi et skema som langsomt udvides i takt med at tilliden og trygheden stiger. Det kan være 30 min om dagen i en periode, indtil det føles trygt og rart. Det kan også være længere tid – eller kortere. Vigtigst er det, at det tilpasses barnets behov.

Vi går ligeledes langt for at imødekomme de behov der skulle være; Interesser der skal prioriteres, angst, fobier, kræsenhed, sociale kompetencer, styrker mv.
Derfor samarbejder vi også med flere eksterne partnere, og gør hvad vi kan for at møde barnet hvor det føles mest trygt.

 

Hvad skal vi være særlige opmærksomme på når vi starter op hos jer?

Vi ser en tydelig tendens når vores elever starter op. Det gælder nemlig for langt de fleste, at de gerne vil gå i skole – og at de har glædet sig meget til at starte op. Men elever med autisme kan ofte have udfordringer ved at mærke sig selv, og bruger markant mere energi på at træde ind i en ny arena end man lige kan se på dem.

Derfor oplever vi jævnligt at vores nye elever gerne vil have længere skoledage, før de faktisk er klar til det. Her er det vigtigt at vi er med til at mærke efter for dem, for på den måde at forhindre at vi rammer ind i tilbageskridt og at barnet kører sig selv for hårdt. Det er altafgørende at eleverne oplever følelsen af tryghed, anerkendelse og en særlig forståelse for, at de gør det allerbedste de kan.

Al adfærd er kommunikation, så hvis eleven siger nej, så handler det ofte om ængstelighed og bekymring for, om det overhovedet er muligt for dem, at komme i en skole de kan være trygge ved. Vi bliver derfor ved med at vise eleverne at vi er der, og at vi vil dem.

Hvad forventes der af os som forældre?

En forudsætning for den gode skolestart er det stærke samarbejde personale/forældre imellem, kombineret med at vi holder os til små skridt – for netop de små skridt og den tætte vidensdeling er de vigtigste faktorer i en god skoleopstart. I kender jeres barn bedst, og derfor ligger I inde med en uvurderlig viden som kan komme alle parter til gode.
Den individuelle opstart aftales derfor i samarbejde med jer forældre samt barnets kontaktperson på Mirskolerne, og udarbejdes med udgangspunkt i jeres viden om jeres barn og vores erfaringer med den bedst mulige skolestart.

Hvordan får vi plads på Mirskolerne?

Kontaktoplysninger