Mød direktøren i KBH+

Skærmbillede 2016-09-01 kl. 14.51.48

Lær AskovFonden KBH+ at kende. I dag møder du Lene, som er en del af KBH+.

Hvad laver du i KBH+?

Jeg er direktør for KBH+, hvilket i virkeligheden betyder, at jeg laver lidt af det hele.

Fortæl os om din rejse, der førte dig til KBH+?

Jeg kan bedst lide at cykle og min rejse til Ragnhildgade går som regel gennem Fælledparken

Hvorfor har du valgt at arbejde i KBH+?

Fordi jeg var så heldig at få muligheden og fordi jeg synes at det er vigtigt at steder som KBH+ findes!

Hvad er det bedste ved at arbejde i KBH+?

 At uanset om du er direktør, medarbejder, voksen, ung, frivillig, henvist eller anonym, så er vi her af samme grund. Social inklusion handler om at være dedikeret til rummelighed, mangfoldighed og fællesskab.

Hvad er din yndlings morgenmad?

Jeg er ret vild med æg på alle måder og så kan jeg godt lide at spise A38 med Pinocchiokugler på min fødselsdag ligesom Topper i filmen ”Otto er et næsehorn” fra 1983. Det har jeg gjort siden jeg var barn.

Hvilke tre ting ville du tage med ud på en øde ø og hvorfor?

Hvis jeg ikke må vælge personer, så ville jeg være overlevertype og tage økse, net og tændstål med. Så kunne jeg bygge hule, spise kokosnødder, lave bål og fange fisk ind til, at jeg havde bygget en holdbar båd for at komme tilbage til de mennesker der virkelig tæller.

Yndlingsfilm?

 Jeg elsker at se film og kan lide mange forskellige genre. Alt fra klassikere og kunstfilm hen over sleazy horror til en god dokumentar. Jeg kan lide alt lavet af Tarantino og hvis jeg SKAL vælge én, så har jeg set Shawshank Redemption rigtig mange gange. Den film der har påvirket mig mest er en dokumentarfilm jeg så på CPH:DOX for nogle år siden, som jeg tror hed ATLAS.

Yndlingsbog?

Hvis jeg skal vælge en, så må det være ”Norwegian Wood” af Haruki Murakami.

Det bedste du ved at bruge weekenden på?

 Jeg kunne godt lave en top ti, men det bedste er nok at kunne give familie og venner fuld opmærksomhed.

 

KBH+1

Hvad er KBH+ ?

I KBH+ udvikler og etablerer vi nye bæredygtige modeller for, hvordan vi kan bruge det etablerede kulturliv til at skabe inklusion og nye mangfoldige fællesskaber for udsatte unge. Med afsæt i en tværsektoriel indsats ønsker vi at bygge bro mellem de unge og uddannelses- og arbejdsmarkedet.

Unge uden uddannelse eller job:

Det er unge mellem 16-30 år, som er faldet igennem uddannelsessystemet og som har ringe eller ingen tilknytning til netværk, der kan støtte dem i at komme tilbage i uddannelse eller arbejde. Det er karakteristisk for målgruppen, at de har lidt mange nederlag i deres liv, og at de ofte er desillusioneret i forhold til at se deres muligheder for at komme tilbage på sporet af job og uddannelse. Det er unge, der har stået udenfor uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet i længerevarende perioder fra 6 måneder til flere år. Det er sårbare unge, der mangler grundlæggende kompetencer, socialt, uddannelsesmæssigt og relationsmæssigt. De kan have differentierede problematikker, såsom psykiske diagnoser, kriminel baggrund og/eller socioemotionelle vanskeligheder.

Positive fællesskaber på tværs af målgrupper:

Det er desuden almindelige unge fra København i alderen 16-30, som KBH+ blander i faciliterede fællesskaber med øvrige målgrupper. Unge der deltager i husets aktiviteter og tilbud, og vil fungere som en del af den motor, der driver de udsatte unge fremad. De unge der kommer i KBH+, uanset udsathed eller beskæftigelsesstatus, skal have mulighed for at møde nogen, der ikke ligner dem selv, som kan inspirere og motivere til nye positive fællesskaber.

Fritidsaktiviteter: Fritidsaktiviteterne er en af KBH+ kerneydelser, da et aktivt fritidsliv har positiv indflydelse på unges trivsel og selvforståelse. KBH+ har et varieret udbud af fritidsaktiviteter, hvor unge har mulighed for at deltage sammen med kvalificerede instruktører. Nogle fritidsaktiviteter afvikles som lukkede hold, der kræver tilmelding og andre fritidsaktiviteter er drop-in hold, hvor de unge blot kan møde op. Derudover er fritidsaktiviteterne et led i strategien om at blande målgrupper af unge ved at danne faciliterede fællesskaber, hvor unge på tværs kan lære af hinanden samt blive inspireret til uddannelse og beskæftigelse.

Plusforløb: Forløbet er en koordineret indsats, hvor vi gennem et 16-ugers forløb baner vejen til uddannelses-og arbejdsmarkedet ved en håndholdt, relationel og tilpasset indsats. Et individuelt forløb med samtaler, faste aktiviteter, workshops og støtte til den enkelte unge tilrettelægges. Plusforløbet kan indeholde eksempelvis lektiehjælp, hjælp til NemID, snusepraktikker eller følgeskab til aftaler og vil altid indeholde en socialfaglig koordination af den enkelte unges forløb i KBH+.

Ungedrevet kultur: I KBH+ har unge mulighed for selv at udvikle egne projekter enten ved at deltage i praksisforløb gennem brobygning eller via en frivillig indsats hos Kulturmagerne. Kulturmagere er en frivillig ungegruppe, som planlægger og udfører events i KBH+. Vi stiller ressourcer til rådighed i forhold til vejledning, faciliterede fællesskaber og det konkrete rum til at afvikle events. Eksempelvis Mad & Snak.