Møde med justitsministeren om psykisk vold

Torsdag d 30. november deltog direktør hos AskovFondens afdeling Dialog mod Vold, Susanne Nour Magnusson sammen med Danner, Mødrehjælpen, LOKK, Dansk Røde Kors, Dansk Kvindesamfund og Dansk Stalking Center i et møde med justitsmister Søren Pape Poulsen. Mødet havde fokus på, hvordan indsatsen mod psykisk vold kan styrkes.

Til mødet pegede Susanne i sit oplæg på:

  1. Vigtigheden af en særskilt bestemmelse i straffeloven med forbud mod psykisk vold.
  2. Vigtigheden af, at styrke de lovgivningsmæssige rammer for forebyggelse af vold.

Danmark blev i sidste uge kritiseret af Grevio for ikke at have tilstrækkelig god beskyttelse mod psykisk vold. GREVIO tilskyndede, i overensstemmelse med artikel 33 i Istanbul konventionen, den danske regering til, at skabe lovgivning på området. ”Jeg håber meget, at GREVIOs anbefaling om styrket lovgivningsmæssig beskyttelse mod psykisk vold kombineret med det fælles pres vi nu som organisationer har lagt, vil give det sidste skub til, at vi får en særskilt juridisk beskyttelse mod psykisk vold implementeret i dansk ret” udtaler Susanne Nour Magnusson.

Styrkelse af forebyggende indsatser

Til mødet med justitsministeren satte Susanne Nour Magnusson yderligere fokus på vigtigheden af, at styrke de lovgivningsmæssige rammer for forebyggelse af vold:

”En strafferetlig bestemmelse mod psykisk vold er vigtig, ikke mindst fordi den sender et meget vigtigt signal om, at vi som samfund ikke accepterer psykisk vold. Men lovgivning kan ikke stå alene. Det er derfor afgørende, at vi også skaber de nødvendige lovgivningsmæssige rammer for en tidligere og mere forebyggende indsats, blandt andet gennem at give ret til behandling til børn der vokser op i familier med vold”.

Du kan læse Susannes samlede kommentar til Greviorapporten her

Du kan se og læse mere om Dialog mod Vold her