NU ER DET MULIGT FOR ALLE LANDETS KOMMUNER AT HENVISE BORGERE TIL ASKOVHUS

Askovhus er nu officielt blevet godkendt af Socialtilsynet efter Servicelovens §104 om Aktivitets- og samværstilbud med speciale i social rehabilitering for borgere med moderat og svær spiseforstyrrelse. Det betyder, at det nu er muligt for landets kommuner at henvise borgere til Askovhus’ dagtilbud via Tilbudsportalen.

Det er kun et fåtal af borgere med spiseforstyrrelser, der kan blive henvist til et botilbud. Langt de fleste vurderes af kommunerne til at kunne klare sig i egen bolig med ambulant støtte, og denne gruppe har ikke tidligere kunnet gøre brug af Askovhus’ dagtilbud.

pige-bagfra

”Den nye godkendelse betyder, at det nu bliver muligt for langt flere at blive visiteret til vores dagtilbud. Det gør, at vi kan nå ud til en større målgruppe end før, og at flere kan få specialiseret hjælp, selv om de bor i egen bolig,” siger Askovhus’ direktør, Line Sidenius.

Borgere, der visiteres via §104, vil ligesom Askovhus’ beboere kunne bruge dagtilbuddet alle ugens hverdage og deltage i flere ugentlige aftenspisninger.

I Askovhus’ dagtilbud kan man få måltidsstøtte, socialpædagogisk støtte, færdighedstræning og deltage i forskellige aktiviteter som f.eks. kunstværksted, yoga, studiemiljø mv. Dagtilbuddet har eksisteret i mange år, men det er nu også muligt at blive henvist til dagtilbuddet via SEL §104, selv om man ikke bor i Askovhus.

Læs mere om Askovhus her