Ny samarbejdsmodel skal mindske ungdomsarbejdsløshed

Et stigende antal unge i Øresundsregionen er arbejdsløse eller uden uddannelse. Den udfordring er NEO (NGO, erhvervsliv og det offentlige) som er et 2-årigt EU Interreg finansieret projekt, sat i verden for at ændre på.

 

Arbejdsløse unge

Mange unge i Øresundsregionen står uden arbejde og uddannelse. Med jævne mellemrum udsættes København og Malmö for alvorlig social uro, hvilket blandt andet er et symptom på den stigende ungearbejdsløshed. Den voksende intolerance blandt unge i Skåne giver anledning til bekymring omkring fremtiden. Øgede socioøkonomiske forskelle og øget fremmedgørelse er en trussel mod den sociale samhørighed og dermed en trussel for væksten i regionen.

Offentligheden på begge sider af sundet har de seneste år indset, at udfordringer bedst kan løses i et tværsektorielt samarbejde mellem NGO’er, erhvervsliv og det offentlige. Styrken i det 3-sektor baserede samarbejde er NGO’ernes engagement og idealisme koblet med de etablerede relationer, der eksisterer mellem det offentlige og den private sektor.

 

Samarbejde på tværs af Øresund

Projekt NEO’s vision er at udvikle en Øresundsmodel, der kan bidrage til at få udsatte unge tættere på arbejdsmarkedet via et samarbejde mellem NGO’er, erhvervsliv og det offentlige. Ungemålgruppen og forskere deltager også i projektgruppen, således at resultatet er sikret et brugerdrevet og akademisk perspektiv.

Opnåede resultater, som bliver præsenteret på den afsluttende NEO-konference den 28. november 2014:

  • Skitser til en beskæftigelsesmetode/-model, som kan bidrage til at nedbringe ledigheden blandt udsatte unge i Sverige og Danmark, og som kan bruges i både små og store kommuner
  • Beskrivelser af indsatser, der fremmer integrationen af udsatte unge på arbejdsmarkedet og uddannelse
  • En database med engagerede NGO’er, virksomheder og offentlige organisationer, der ønsker at engagere sig i at samarbejde – både på lokalt operationelle niveau og på regionalt strategiske niveau
  • Etablering af et samarbejdsnetværk med erfaring i at fremme integration af udsatte unge på arbejdsmarkedet
  • Løbende påvirkning af lokale, regionale, nationale og EU-dækkende strukturer og bestemmelser med henblik på at fremme betingelserne for samarbejde mellem aktørerne i NEO
  • Idékatalog for hvordan Øresundsregionen kan profileres som europæisk knudepunkt for samarbejde mellem NGO’er, erhvervslivet og offentligheden.

 

Neo1

I projekt NEO finder vi i fællesskab metoder og modeller der skal mindske ungdomsarbejdsløsheden i Øresundsregionen. Samarbejdet tager udgangspunkt i fælles udfordringer knyttet til marginalisering og social uro. I projektet handler aktiviteterne om at opbygge og udvikle en samarbejdsplatform, at kortlægge behov og viden samt at udvikle en Øresundsmetode som kan bidrage til at unge arbejdsløse lettere kommer ind på arbejdsmarkedet. NEO er baseret på et samarbejde mellem NGO, Erhvervsliv og det Offentlige. Partnerskabets projektgruppe er repræsentanter fra Region Skåne, Furuboda og AskovFonden.

Se resultaterne her:

Kontakt:

Region Skåne: Carin Peters, carin.peters@skane.se, +46 40-675 3498

Furuboda: Daniel Braun, daniel.braun@furuboda.se, +46 739-884689

AskovFonden: Tine Freiesleben, tine.freiesleben@askovfonden.dk, +45 24820302