Ny stærk national enhed mod vold i nære relationer

AskovFondens afdeling Dialog mod Vold, Mødrehjælpen, Kvindekrisecentre LOKK, Dannerhuset, og Fundamentet går for første gang sammen i en national enhed, som vil styrke hele området mod vold i familien og dets udøvere. Enheden, som har fået navnet Lev Uden Vold, præsenterer sine konkrete mål på årets Folkemøde

For første gang samles landets førende organisationer inden for voldsområdet i en ny national enhed under navnet Lev Uden Vold. Enheden vil styrke Danmarks indsats mod vold i nære relationer.

Lev Uden Vold skal hen over de næste tre et halvt år skabe en bedre indsats og opmærksomhed omkring vold i familien og i nære relationer. Formålet er, at hjælpe langt flere voldsudsatte og voldsudøvere, mænd og kvinder og dermed både nedbringe antallet af voldsudsatte og de samfundsmæssige omkostninger, der er forbundet med volden. Samtidigt at spare familierne for de skadevirkninger, der kan være voldens følgesvend i flere generationer.

 

Direktør i Dialog mod Vold, Susanne Nour Magnusson, udtaler:

Jeg ser meget frem til, at vi i Lev Uden Vold kan styrke viden og værktøjerne om vold og voldsforebyggelse. Det er helt afgørende, at vi bliver bedre til at forebygge og stoppe volden tidligere gennem behandling, rådgivning, undervisning til fagfolk i tidlig opsporing, samt sidst, men ikke mindst, ved at nå ud direkte til de unge inden de stifter familie og får børn.

 

Lev Uden Vold vil være en stærk og samlet stemme med et fælles fokus på voldsområdet på tværs af tilbud og målgrupper. Den nye nationale enheds visioner og konkrete mål bliver præsenteret på årets folkemøde.

I panelet er: Susanne Nour Magnusson, direktør i Dialog mod Vold/AskovFonden; Lisbeth Jessen, direktør for Danner; Trine Schaltemose, sekretariatsleder i Mødrehjælpen; Kirsten Hejnfelt, bestyrelsesmedlem i LOKK og Morten Kjær Egebjerg, direktør Mandecentret/Fundamentet. Arrangementet faciliteres af Flemming Platz, direktør Platz kommunikation og tidligere TV vært.

P1 om lanceringen

 

For yderlige information

Kontakt Katja Faurschou

Kommunikationschef i AskovFonden

+45 20860786
katja@askovfonden.dk
askovfonden.dk

 

Hvem er Dialog mod Vold?

Dialog mod Vold er en del af AskovFonden, der er en social NGO. Dialog mod Vold tilbyder specialiseret psykologbehandling til hele den voldsudsatte familie, det vil sige at både voldsudøver, -udsat og børn bliver tilbudt behandling. Vi har afdelinger i København, Aarhus og Odense.

Dialog mod Vold er et anerkendt behandlingstilbud som bl.a. Kriminalforsorgen, kommuner, krisecentre og politi henviser til. Behandlingen er evalueret og valideret af Socialstyrelsen. Evalueringen viser, at indsatsen i betydelig grad medvirker til at mindske brugen af fysisk og psykisk vold blandt udøverne.  De lærer at tage ansvar for deres voldelige handlinger, og forholdet til partneren forbedres for de klienter, som er i et parforhold.

Hvert år er ca. 370 mennesker i behandling hos Dialog mod Vold, og der står løbende mellem 100 og 150 udøvere på venteliste. 50 % af de udøvere, der selv har opsøgt behandlingen, har en partner, der deltager i behandlingsforløbet. Eksempler på resultatet af den afsluttende og opfølgende undersøgelse:

  • 86 % er holdt helt op med at slå efter de første 6 måneder i behandling
  • 89 % har ikke udøvet vold 1 -2 år efter behandlingen er afsluttet
  • 57 % har ved behandlingens ophør fortsat den samme partner