Nye sociale investeringsmodeller: Et tiltrængt opgør med systemvelfærden

I sidste uge var der i medierne fokus på, at nye sociale investeringer kan skabe langt bedre og mere målrettede sociale indsatser. Blandt andet i artiklerne ”Betaling for resultater skal få udsatte i arbejde” fra Mandag Morgen og ’Private skal investere i velfærd og får kun gevinst ved succes’ fra DR.

I AskovFonden har vi i årevis arbejdet med dokumentation, fordi vi mener, at vi har en forpligtelse til at vide, hvad vi gør, hvorfor vi gør som vi gør, hvordan vi gør det og – endelig – hvad der kommer ud af de indsatser, vi tilbyder mennesker med forskellige udfordringer.

Fejlslagen social indsats i årevis

Hvis vi skal skabe effektive og bæredygtige velfærdsløsninger, så er vi nødt til at ændre den nuværende praksis på socialområdet. I årevis har vi famlet i blinde og langt fra altid til gavn for dem, som indsatsen var tiltænkt. Nemlig de udsatte, de sårbare og de mennesker, som hver eneste dag lever i udenforskab.

Her kan nye sociale investerings- og forretningsmodeller som Social Impact Bonds og Payment by Results være med til at bane vejen for bedre velfærd og en mere målrettet og effektiv social indsats.

Vi er ganske enkelt nødt til at tænke i nye og utraditionelle veje, metoder og partnerskaber mellem kommuner, fonde, virksomheder og NGO´er, hvis vi skal styrke den sociale indsats i Danmark og opnå målet om at flere udsatte borgere bliver en ressource frem for en reserve i samfundet. Her kan de nye investeringsmodeller hjælpe kommunerne med at investere i udsatte borgere, i en tidlig indsats og i effektiv forebyggelse.

Et nyt fokus på socialpolitikken

I AskovFonden ved vi, at det kan betale sig at investere i mennesker, men det kræver, at vi tør tage et opgør med vores sædvanlige systemtænkning og for alvor innovere den offentlige sektor. Det kan lyde som en klassisk spareøvelse på det sociale område. Det er det langt fra. Pointen er, at det kan betale sig – både økonomisk og socialt – at investere i tiltag, der virker og mindsker antallet af mennesker i udenforskab.

AskovFonden er i gang med at udvikle de nye sociale forretningsmodeller i to af vores afdelinger. Jeg håber og tror, at vi kan være med til at vise vejen til nye og målrettede modeller for at skabe vækst, mere effektivitet i private og offentlige samarbejdskonstellationer.

Vi bør nemlig måle et samfund på, hvordan vi håndterer de allersvageste – ikke på hvem der varetager opgaven.

Af Helle Øbo, Adm. direktør i AskovFonden

Læs Helle Øbos blogs

Læs AskovFondens årsberetning