OM OS

AskovFonden
– Fordi alle vinder når ingen taber

AskovFonden er en non profit organisation, som udvikler og driver indsatser for mennesker der er udsatte og sårbare. At være non profit betyder i praksis, at vi ikke skal tjene penge på det vi laver, og ikke må tage udbytte af et eventuelt overskud. Alle midler skal så vidt muligt bruges og evt. overskud skal geninvesteres i Fonden og kun 7 procent går til administration.

Vores indsatser bygger relationer til udsatte borgere i Danmark med det mål, at de får styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv og det samfund, de er en del af. I vores fem afdelinger tilbyder vi hjælp og støtte til over 2.000 mennesker hvert år.

Ud over vores fem afdelinger består AskovFonden af en bestyrelse, en direktion, en administration, en udviklingsafdeling og en kommunikationsafdeling.

 

Helle Øbo, Adm. direktør

Helle Øbo har arbejdet i AskovFonden i 20 år. Først som stifter og direktør af indsatsen Dialog mod Vold og siden 2013 som AskovFondens adm. direktør. Igennem hele sin karriere har Helle arbejdet med udvikling af sociale velfærdsløsninger – altid med fokus på, hvordan vi kan videreudvikle den sociale velfærdsmodel, så vi får skabt et socialt bæredygtigt samfund.

Ud over arbejdet i AskovFonden er Helle forfatter til bogen Dialog mod Vold, 2004, bestyrelsesforkvinde i Selskabet til fremme af Social debat der udgiver tidsskriftet Social Kritik, samt medlem af Mary Fondens ekspertpanel og VL99. I 2017 afsluttede Helle sin MBA fra Middelsex University.

I 2018 blev Helle Øbo udpeget som medlem af Den Sociale Investeringsfonds rådgivende udvalg, der har til formål at bistå og rådgive bestyrelsen med faglig indsigt og aktuel viden, således at bestyrelsen kan agere på det bedst mulige grundlag.

 

Hvis du vil have vores nyhedsbrev direkte i din indbakke så tilmeld dig her

 

Historie:

I et samarbejde med AskovFonden går borgerne fra at være en omkostning til at blive et aktiv i og for samfundet.

AskovFonden har siden 1943 dannet fortrop i udviklingen af nye sociale løsninger. Vi stod eksempelvis bag oprettelsen af de første mødregrupper i Danmark (1943), socialpsykiatrien (1975), døgnbehandlingstilbud til mennesker med spiseforstyrrelser (1983), SSP-samarbejdet (1984), Dialog mod Vold (2001). I 2013 etablerede vi KBH+, hvor vi bygger bro mellem unge og uddannelses- og arbejdsmarkedet.

I 2020 blev AskovFonden i samarbejde med Aarhus Kommune, Den Sociale Kapitalfond og Den Sociale Investeringsfond den første sociale investerings case i Danmark.

Initiativet til AskovFonen blev taget af nogle elever fra Askov Højskole, som – inspireret af Settlement ideen – ”settlede down” blandt socialt udsatte på Nørrebro med det indtrængende ønske at forbedre de svages rettigheder og hjælpe med sociale problemer og derved mindske undertrykkelse og social eksklusion.

Settlements er opstået i verdens første industriby London, hvor Samuel A. Barnett i 1872 blev præst i den fattige bydel Whitechapel i East End. Med udgangspunkt i et anonymt manifest ”the bitter cry of outcast London” fra 1883, som beskrev de forfærdelige levevilkår i de nye arbejderkvarter, vendte han sig til akademikerne i Oxford og Cambridge og bad om, at nogen af dem ville komme ham til hjælp i arbejdet med at skabe bedre vilkår for de fattige i de nyopståede arbejderkvarterer. Dermed var det første Settlement etableret.

I 1943 tog Mira og Niels Henrik Arnfred fra Askov Højskole initiativ til at starte et Settlement på Nørrebro. Det skete i december og navnet på dette Settlement blev Fonden Askovgården. I 2013 skiftede vi navn til AskovFonden. AskovFondens fødselsdag er således den 13. december 1943.