ORGANISATION - AskovFonden

AskovFonden – Vi hjælper udsatte i Danmark

AskovFonden er en nonprofit organisation, der udvikler sociale løsninger, for mennesker der er udsatte.

Vores indsatser giver mennesker modet og styrken til at tage ansvar for eget liv og det samfund de er en del af. Vi tager udgangspunkt i relationen, fordi vi tror på at mennesker selv skal være med til at definere de vigtigste udfordringer og løsninger. Vi er optaget af hvad vi gør, hvordan, hvorfor og med hvilken effekt. Vores løsninger, er mål- og skalerbare så, vi kan hjælpe flest mulige, bedst muligt.

AskovFonden er en af de største sociale organisationer i Danmark, der arbejder professionelt med mennesker, som lever i udsathed. Hvert år hjælper vi mere end 2000 mennesker, der kommer i vores indsatser.

Siden 1943 har AskovFonden, udviklet løsninger på samfundets aktuelle sociale problemer. I vores fem indsatser tilbyder vi hjælp og støtte til flere end 2000 mennesker hvert år.

 

Vores indsatser er:

  • Vold i familien (stopper vold i familien for både børn og voksne, der lever med vold i hjemmet)
  • Spiseforstyrrelser (hjælper mennesker ud af svære spiseforstyrrelser)
  • Socialpsykiatri (hjælper mennesker med psykiske sårbarheder, ensomhed, angst, hjemløshed mv.)
  • Unge på kanten af samfundet (styrker unges livsmestring, skaber meningsfulde fællesskaber og får unge i uddannelse og job)
  • Behandlingsskoler til børn, der ikke kan være i en ordinær folkeskole (vi tilbyder sociale og faglige læringsmiljøer af høj kvalitet og hjælp til hele familien)

 

Det var AskovFonden, der stod bag oprettelsen af de første mødregrupper i Danmark (1943), socialpsykiatrien (1975), døgn- og ambulant behandling til mennesker med spiseforstyrrelser (1983), MIR skolerne (2003), Dialog mod Vold (2001), KBH+, unge indsats (2013).

Ud over at være helt tæt på praksis, blander vi os både politisk og strategisk i udformningen af fremtidens velfærd. Vi forebygger udsathed på tværs af generationer, gerne i samarbejde med både det private og offentlige. I et samarbejde med AskovFonden går borgerne fra at være en omkostning til at blive et aktiv i og for samfundet.

Ledelsen i AskovFonden

two columns style card
Helle Øbo

Adm. direktør

AskovFonden

two columns style card
Lene Krunderup Jakobsen

Vice- og Økonomidirektør

AskovFonden

two columns style card
Annika Svensson

Udviklingsdirektør

AskovFonden

two columns style card
Katja Faurschou

Kommunikationschef

AskovFonden

two columns style card
Eva Kjer Hansen

Direktør

Dialog mod Vold

two columns style card
Line Sidenius

Direktør

Askovhus

two columns style card
Kristina Bodenhoff

Daglig leder

AskovFondens Socialspykiatri

two columns style card
Stine Hamburger

Direktør

KBH+

two columns style card
Katrine Nordvig

Direktør

Mir skolerne

ASKOVFONDENS ORGANISATION

two columns style card

Historien

AskovFonden har siden 1943 dannet fortrop i udviklingen af nye sociale løsninger.

Initiativet til AskovFonden blev taget af elever fra Askov Højskole, som – inspireret af Settlement ideen – ”settlede down” blandt socialt udsatte på Nørrebro, med det indtrængende ønske at forbedre de svages rettigheder og hjælpe med sociale problemer, og derved mindske undertrykkelse og social eksklusion.

Settlements er opstået i verdens første industriby London, hvor Samuel A. Barnett i 1872 blev præst i den fattige bydel Whitechapel i East End. Med udgangspunkt i et anonymt manifest ”the bitter cry of outcast London” fra 1883, som beskrev de forfærdelige levevilkår i de nye arbejderkvarter, vendte han sig til akademikerne i Oxford og Cambridge og bad om, at nogen af dem ville komme ham til hjælp i arbejdet med at skabe bedre vilkår for de fattige i de nyopståede arbejderkvarterer. Dermed var det første Settlement etableret.