ORGANISATION - AskovFonden
VISION

AskovFonden giver mennesker styrken og modet til at tage ansvar og ejerskab for eget liv, og det samfund de er en del af

Ledelsen i AskovFonden

two columns style card
Helle Øbo

Adm. direktør

AskovFonden

two columns style card
Lene Krunderup Jakobsen

Vice- og Økonomidirektør

AskovFonden

two columns style card
Annika Svensson

Udviklingsdirektør

AskovFonden

two columns style card
Katja Faurschou

Kommunikationschef

AskovFonden

two columns style card
Jesper Rønn-Simonsen

Direktør

Dialog mod Vold

two columns style card
Line Sidenius

Direktør

Askovhus

two columns style card
Kristina Bodenhoff

Daglig leder

AskovFondens Socialspykiatri

two columns style card
Stine Hamburger

Direktør

KBH+

two columns style card
Lone Kathrine Simonsen

Direktør

MIR skolerne

Historien

AskovFonden har siden 1943 dannet fortrop i udviklingen af nye sociale løsninger. Vi stod eksempelvis bag oprettelsen af de første mødregrupper i Danmark (1943), socialpsykiatrien (1975), døgnbehandlingstilbud til mennesker med spiseforstyrrelser (1983), SSP-samarbejdet (1984) og Dialog mod Vold (2001). I 2013 etablerede vi KBH+, hvor vi bygger bro mellem unge og uddannelses- og arbejdsmarkedet.

I 2020 blev AskovFonden i samarbejde med Aarhus Kommune, Den Sociale Kapitalfond og Den Sociale Investeringsfond den første sociale investerings case i Danmark.

Initiativet til AskovFonden blev taget af elever fra Askov Højskole, som – inspireret af Settlement ideen – ”settlede down” blandt socialt udsatte på Nørrebro, med det indtrængende ønske at forbedre de svages rettigheder og hjælpe med sociale problemer, og derved mindske undertrykkelse og social eksklusion.

Settlements er opstået i verdens første industriby London, hvor Samuel A. Barnett i 1872 blev præst i den fattige bydel Whitechapel i East End. Med udgangspunkt i et anonymt manifest ”the bitter cry of outcast London” fra 1883, som beskrev de forfærdelige levevilkår i de nye arbejderkvarter, vendte han sig til akademikerne i Oxford og Cambridge og bad om, at nogen af dem ville komme ham til hjælp i arbejdet med at skabe bedre vilkår for de fattige i de nyopståede arbejderkvarterer. Dermed var det første Settlement etableret.

ASKOVFONDENS ORGANISATION