PARTNERDRAB KAN FOREBYGGES, HVORFOR GØR VI DET IKKE?

Appel til KL og socialminister Mai Mercado: Partnervold kan forebygges, hvorfor gør vi det ikke?

Der har de seneste dage været stort fokus på partnerdrab i medierne. Kenneth Andersen fortæller her om, hvad der kunne være sket, hvis han ikke havde fået hjælp i Dialog mod Vold.

Se Kenneth fortælle: Det er som om jeg har en drage boende i kælderen.

Dialog mod Vold kan hjælpe børn der vokser op med vold i hjemmet til at kunne forblive sikkert i deres hjem og vi kan forebygge, at volden eskalerer og ender i partnerdrab”, udtaler direktør i Dialog mod Vold Susanne Nour Magnusson, og fortsætter:

 ”Vores appel til socialminister Mai Mercado og KL er, få nu talt sammen og find en dansk model til forebyggelse af partnervold og partnerdrab. I Norge har de 13 behandlingscentre til udøvere af vold i nære relationer og stat og kommune deler udgiften, fordi de også deler de besparelser til fx krisecentre, anbringelser og retsvæsen, der følger af at volden stoppes”    

Baggrund

Over 25 år har der ifølge DR’s Undersøgende Databaseredaktion været 560 ud af i alt 1338 drabssager, hvor ofret har været en nærtbeslægtet; partner, ekspartner, søn, datter eller søskende.

Nationalt såvel som internationalt er der forskning der viser, at der næsten altid går psykisk eller fysisk partnervold forud for et partnerdrab. Myndigheder – blandt andet politi og kommuner – kender således i mange tilfælde til de par og familier, forud for at det går galt.

Niels Arendt Nielsen, der er kontorchef for social- og sundhedsområdet i Kommunernes Landsforening udtaler til DR: ”Kommunernes Landsforening ser gerne, at tilbuddet om forebyggende behandling til voldsmænd bliver udvidet til omfatte i alt fem centre, så mere af landet er dækket. Når der er så lange ventelister til de tre centre, man har nu, så kunne man overveje at lave nogle flere”.

Niels Arendt Nielsen refererer her til Dialog mod Volds tre centre i Aarhus, Odense og København. Han fortsætter: Der kan være rigtig langt bare fra Aalborg til Aarhus. Så det er klart, at når man vurderer, at det kan være nødvendigt for en familie at få det her tilbud, så kan venteliste og geografi selvfølgelig betyde noget.”

Børne- og socialminister Mai Mercado er ikke afvisende over for idéen. ”Hvis Kommunernes Landsforening gerne vil være med til at sikre, at der kommer flere centre, så synes jeg, at de skal gå i dialog med mig om at få skaffet finansiering til det”, udtaler Mai Mercado til DR. ”…kommunerne må selv komme på banen, hvis de har et ønske om at øge antallet af behandlingstilbud målrettet voldsmænd”, lyder det fra Mai Mercado.

Læs hele artiklen her:

 

”Det kan koste menneskeliv, hvis familier, som er plaget af vold og mistrivsel, ikke får hjælp i tide”. Sådan lyder advarslen fra Susanne Nour Magnusson, der er direktør for organisationen Dialog mod Vold. ”I yderste konsekvens er der personer, som går og venter på at få hjælp, som ender med at begå en mere alvorlig form for vold mod deres nære, mens de står på venteliste”, udtaler hun til DR.

Læs mere her:

 

Op til to års venteliste og kun tilbud i landets tre største byer

Kapaciteten hos Dialog mod Vold er langt fra tilstrækkelig. Der er således op til 2 års venteliste og det er kun i landets tre største byer at tilbuddet findes.  Partnervold kan stoppes med psykologbehandling. Det har Dialog mod Vold dokumenteret gennem opfølgende undersøgelser på voldsudøvere der gennemfører behandling. Dialog mod Vold følger op på udøvere og deres partner/ekspartner 1-1½ år efter at behandlingen er afsluttet.

Læs mere her