Partnervold – Kommunernes praksis og indsats

Der er netop udkommet en ny rapport om kommunernes praksis og indsatser ved vold i nære relationer. Den viser med al tydelighed, at det er på høje tid at give Serviceloven et gennemsyn samt at der er behov for at nationale minimumskrav til kommunernes indsats bliver en del af det nye regeringsgrundlag,  Susanne Nour Magnusson direktør i AskovFondens indsats Dialog mod Volds og bestyrelsesformand for Lev Uden Vold.

Lev Uden Vold lancerede i dag den 10. juni en ny undersøgelse. Titlen på undersøgelsen er ”Partnervold – kommunernes praksis og indsats”. Undersøgelsen viser, at langt de fleste kommuner ikke registrerer sager om partnervold. De mangler konkrete handlingsplaner og har ikke tilstrækkelig viden om vold i nære relationer. Eller som en kommunal leder siger i undersøgelsen: ”Det er tilfældigt hvilken støtte familien får ud fra det kendskab sagsbehandleren har til vold”.

Du kan læse hele undersøgelsen her

Susanne Nour Magnusson, der er nyudnævnt bestyrelsesformand for Lev Uden Vold, udtaler i den forbindelse: ”Det er en vigtig undersøgelse og den kommer på et vigtigt tidspunkt. Undersøgelsen afdækker kommunernes praksis og viser, at det er vilkårligt hvilken hjælp kommunerne tilbyder voldsudsatte børn og familier. Det er ikke acceptabelt. Der er behov for nationale minimumskrav til kommunerne og retssikkerhed til familierne, så man uanset om man bor i Næstved, Fåborg, Esbjerg eller Thy kan forvente samme hjælp”.     

Flere evalueringer af tidligere nationale handlingsplaner for området har vist, at der på tværs af landets kommuner ikke er en ensartet tilgang til at håndtere sager om partnervold. Med denne nye undersøgelse kan vi desværre konstatere, at det stadig går i den forkerte retning.

Derfor skriver Susanne Nour Magnusson i dag i Altinget en kronik, som hele Lev Uden Volds bestyrelse er afsender på: ”Vi skal huske, hvor vigtig en indgang kommunerne er for borgere, der lever et liv præget af vold. Derfor er vi nødt til at diskutere kommunernes rolle igen og sørge for at skabe gode lovgivningsmæssige rammer for, at kommunerne tidligt kan opspore tegn på vold, er rustet til at håndtere voldssager og at vi fremover kan tilbyde voldsudsatte og voldsudøvere en mere nuanceret og bred tilbudsvifte, end det er tilfældet i dag”.

Du kan læse hele kronikken her