I dag præsenterer regeringens Reformkommission sin tredje og sidste rapport ‘Nye Reformveje 3’ med anbefalinger til at få flere på kanten af arbejdsmarkedet i job.

 

Med Nina Smith i spidsen vil kommissionen præsentere rapporten, som kommer med bud på, hvordan gruppen af knap 200.000 unge og voksne borgere, der mere eller mindre permanent er på offentlig forsørgelse, kommer tættere på uddannelse eller arbejdsmarked.

Kommissionen har valgt at afholde pressemødet i AskovFondens indsats KBH+, hvor vi hver dag arbejder med at styrke unge menneskers livsmestring.

I KBH+ møder de unge et hus fyldt med aktiviteter, der giver dem muligheder, medindflydelse, støtte, udfordring og omsorg. Vi hjælper de unge til at finde ud af, hvem de er og opbygge evnerne til at mestre deres eget liv, så de kan interagere og bidrage til den verden, de er en del af. Huset har særligt fokus på unge mellem 18-30 år – dog er alle velkomne!

I AskovFonden hjælper vi mennesker, der er udsatte. Vi møder de unge, rapporten taler om i flere af vores indsatser. Både i KBH+ men også i Askovhus, hvor vi hjælper mennesker ud af spiseforstyrrelser, Dialog mod Vold, hvor vi stopper vold i familien, AskovFondens Socialpsykiatri, hvor vi hjælper mennesker med psykiske sårbarheder og på vores behandlingsskoler MIR Skolerne, hvor vi tilbyder børn sociale og faglige læringsmiljøer.

Formand Nina Smith siger selv om rapporten:

”Det er nok den sværeste opgave, vi har arbejdet med: Hvordan bliver vi som samfund bedre til at holde fast i de mange børn, unge og voksne, som kommer ud på kanten af uddannelse, arbejde eller deres eget liv? Vi har slet ikke alle svarene. Men ved at rejse rundt i landet, tale med kommuner, praktikere som dagligt arbejder med udsatte borgere og med brugerne selv, har vi lært en masse.” – Nina Smith

AskovFondens adm. direktør Helle Øbo siger om lanceringen af rapporten:

”Jeg er glad for, at AskovFonden kan lægge hus til lanceringen af Reformkommissionens sidste og vigtige rapport, der forholder sig til, hvordan vi kan få flere på kanten af samfundet inkluderet i fællesskabet ved hjælp af nye løsninger. Et emne som vi er optaget af hver dag i vores daglige praksis.” – Helle Øbo

 

Se mere på Reformkommissionens hjemmeside