Relationel velfærd

Alle mennesker har brug for at føle sig værdifulde

Uanset om vi er raske, syge, ressourcestærke, sårbare, unge, gamle, rige eller fattige, så har vi brug for at føle os værdifulde. Vi ved også, at menneskers gode liv afhænger af, om vi har mulighed for at være en del af et fællesskab, mulighed for at engagere os, mulighed for at være noget for nogen og blive behandlet med respekt.

Det er AskovFondens fornemmeste opgave at opbygge relationer og danne fællesskaber mellem vores brugere og det omgivende samfund, så de styrker deres tro på sig selv, tager ejerskab over deres liv og ser sig selv i en større sammenhæng.

Prøv et øjeblik at tænke over hvordan du selv helst vil behandles:

 

Relationel velfærd er blevet den nye term for dét, der kan genetablere vores samfund og vores velfærdsmodel. Vi taler om, at velfærd i dag bør måles på det gode liv og vi skal investere begavet i bæredygtige sociale løsninger, som holder på den lange bane, uafhængigt af valgår og politiske tendenser.