Relationel velfærd

Alle mennesker har brug for at føle sig værdifulde

Uanset om vi er raske, syge, ressourcestærke, sårbare, unge, gamle, rige eller fattige, så har vi brug for at føle os værdifulde. Vi ved også, at menneskers gode liv afhænger af, om vi har mulighed for at være en del af et fællesskab, mulighed for at engagere os, mulighed for at være noget for nogen og blive behandlet med respekt.

Det er AskovFondens fornemmeste opgave at opbygge relationer og danne fællesskaber mellem vores brugere og det omgivende samfund, så de styrker deres tro på sig selv, tager ejerskab over deres liv og ser sig selv i en større sammenhæng.

Prøv et øjeblik at tænke over hvordan du selv helst vil behandles:

 

Relationel velfærd er blevet den nye term for dét, der kan genetablere vores samfund og vores velfærdsmodel. Vi taler om, at velfærd i dag bør måles på det gode liv og vi skal investere begavet i bæredygtige sociale løsninger, som holder på den lange bane, uafhængigt af valgår og politiske tendenser.

Nedenfor har vi samlet en række artikler, blogs, videoer ect. du kan bladre i.

image

VIDEN OM

AskovFondens udgivelser

Artikel: I AskovFonden har vi altid brugt relationen som bærende forandringsnøgle. Som led i dette arbejde, tager vi afsæt i de mennesker det handler om – vi lytter til dem, involverer dem, og korrigerer vores indsatser, når de ikke virker efter hensigten… læs mere

 

Årsberetninger: Relationel velfærd er blevet den nye term for præcis det, der kan reaktivere og genskabe vores velfærdssamfund… læs mere

 

Blog: Vi har fået udviklet et system af love og paragraffer, der på mange måder er karakteristeret ved at tage afsæt i lovgivningen fremfor i det enkelte menneske… læs mere

 

Blog: Når den sociale arv skal brydes, ved vi, at det kræver tilstedeværelse af relationer, som er bæredygtige, stabile og kontinuerlige… læs mere

 

Blog: Danmarks nuværende velfærdsmodel har længe været under pres. Det stærke og ensidige fokus på økonomi og udgifter, opbygningen af rigide bureaukratiske systemer, større krav til kontrol og styring/måling af tid og ressourcer, kasse- og systemtænkning har store konsekvenser… læs mere

 

Blog: Vi står overfor nutidens måske største paradigmeskift inden for socialt arbejde. Fra et paradigme om, at vi ikke helt ved, hvad der kommer ud af vores sociale indsatser, til et paradigme med fokus på, at vi skal vide, hvad vi gør, hvorfor vi gør det, for hvem vi gør det og med hvilken effekt… læs mere

 

Slides: Vi tror på samfundet og i det private initiativ. Vi ved at når vi støtter den svageste, styrker vi den stærkeste… læs mere

 

Effektmåling af relationsvelfærd: De fleste organisationer på det sociale område oplever, at deres sociale indsatser påvirker målgruppen positivt. Men – de færreste ved, hvilken konkret forandring deres indsats skaber. Og – endnu færre ved, i hvilket omfang, forandringen realiseres og hvem i målgruppen, der flytter sig mest og hvorfor… læs mere

per deler badges ud

VIDEN OM

Andre udgivelser

Cura, udgivet i 2015: Mennesket er et relationelt væsen. Det er en fælles menneskelig erfaring, at vi trives og udfolder os i gode relationer… læs mere

 

Cole, Graham and Michael Schluter – From Personalism to Relationism: Commonalities and Distinctives manuscript in PDF: This paper explores the relationship between Personalist and Relationist thought. In the first part issues of definition are addressed. In Part 2 some of the main principles of Relational thought are set out . Part 3 consists of a comparison between Personalism and Relationism… read more

 

Cottam, Hillary – Uddrag af Relational Welfare: The welfare state is based on an outdated, transactional model, and needs to be replaced with something that is shared, collective and relational… read more

 

Cottam, Hillary – video Social Services Are Broken. How We Can Fix Them: Social Services Are Broken. How We Can Fix Them? … see video

 

Right, Chris – The impact: 97% believe that we make a difference because we take time to build a relationship with them… read more

drenge-kigger

RELATIONEL VELFÆRD I PRAKSIS

AskovFondens Socialpsykiatri henvender sig til mennesker med psykiske sårbarheder. Vi tilbyder aktiviteter og socialt samvær og faciliteter tilknytning til beskæftigelses- og uddannelsestilbud. Vi samarbejder med den enkelte ud fra behov og ønsker og giver mulighed for personlige samtaler/gruppeforløb, men også anonymitet for mennesker der søger et ikke struktureret samvær. … se video

 

Askovhus tilbyder social rehabilitering til mennesker med både lettere til svære spiseforstyrrelser. Askovhus består af både dagtilbud, botilbud, et beskæftigelsesforløb samt terapi, supervision og kurser og workshops. … se video

 

KBH+ er et sted for unge, både dem der står på kanten af samfundet og dem, der allerede har fundet en plads. Her fortæller en ung som kommer i KBH+: Som jeg har oplevet det, qua mit møde med KBH+ som såkaldt udsat ung, så møder I os, der kommer hos jer som mennesker. I tager os seriøst. I møder os som mennesker, der har ressourcer og drømme … læs brev fra en ung

 

Mir Skolerne er specialskoler/behandlingsskoler for udsatte og psykisk sårbare børn. Børnene er normalt begavede, men har udfordringer indenfor fx autismeområdet, ADHD, OCD, angst eller socio-emotionelle problemstillinger. … se video

 

Børnehuset er ikke kun en vuggestue, børnehave, udflytter børnehave og fritidshjem. Det danner også rammen om en pigeklub på Nørrebro. Her kan du læse Radias historie: I Pigeklubben fik vi lov til at gøre, sige og opføre os som nogle, der havde fundet et kighul indtil friheden. Ingen begrænsninger. Vi ville bare gerne smile og være piger… læs mere