Roskilde Festival: Dialogspil – det er helt ok med nogle fucked up svar

Som en del af initiativet Orange Together, har 25 frivillige fra AskovFonden været rundt på Roskilde Festivalen for at igangsætte aktiviteter – bl.a. et dialogspil. Formålet med spillet er at skabe større bevidsthed om fælleskabet, frirummet, seksuelle gråzoner og dilemmaer. Vi tog med de frivillige unge fra AskovFonden ud og mødte de unge for at få en god dialog.

Hvad er dialogspillet?

Spillet består af 25 kort som beskriver forskellige situationer, hvor man befinder sig på en hårfin grænse mellem at give den gas på den gode måde og krænkende adfærd, f.eks.:

  • En forbipasserende fremmed befamler en sanseløst fuld festivalgæst, der bare lader det ske. Hvordan reagerer du?
  • Dine venner cat-caller højlydt dem, der tisser i hegnet. Hvordan reagerer du?
  • Hvad gør I når I vil passe på hinanden og en af jer er blevet lidt for fuld?

Deltagerne får der ud over udleveret nogle kort, som de skal vælge imellem for at give et bud på, hvordan man vil eller bør forholde sig til situationen. F.eks.:

  • Siger: ”Jeg er simpelthen ikke OK med det her.”
  • Minder mine venner om, hvor latterligt, de opfører sig lige nu.
  • Spørger: ”Hvorfor gør du egentligt det her?”

Gamemasteren læser en situation op og beder deltagerne vælge det svarkort, som bedst udtrykker deres holdninger til, hvordan man bør agere i situationen. Herefter starter der en mere generel dialog om, hvordan man bør agere, hvor grænsen går, hvad man skal sige fra overfor og hvordan.

Træning i dialog

At få de unge festivaldeltagere i tale og få skabt refleksion hos dem er ikke en helt let opgave. De skal mødes i øjenhøjde og opleve at motiveres mod målet – ingen moralisering eller bedreviden. Af samme årsag har alle AskovFondens frivillige deltaget i et træningsforløb, hvor de har arbejdet med at skabe gode dialoger og refleksioner med de unge. En AskovFonden medarbejder beskriver det således:

”Når jeg skal i kontakt med nogle festivaldeltagere i en camp og spørge om de vil være med til dialogspillet, er jeg først meget ydmyg. Jeg spørger pænt om de har tid og lyst. Derefter er det vigtigt at fortælle om AskovFonden og vores formål. Det er de meget interesseret i. Jeg oplever, at langt de fleste gerne vil være med. Jeg har kun oplevet en enkelt gang at blive afvist, da de var i gang med et andet spil. Det overrasker mig hvor reflekteret de unge er, og hvor mange meninger og holdninger de har til emnet. Flere har også spillet videre efterfølgende”.

Drenge campen

Vi får fornøjelsen af at hægte os på tre unge frivillige fra AskovFonden, som alle er trænede i at lede dialogspillet. De aftaler, inden de henvender sig til campen, hvilke roller de har hver især. Rollen som gamemaster går på omgang. Denne gang tildeles den Johan.

I den udvalgte camp, på Leave No Trace pladsen, er campen pyntet med en Lolita dukke hængende på siden af pavillonen. De 6 unge – primært drenge – er i gang med formiddags øl og ser generelt lidt trætte ud. De accepterer at deltage i dialogspillet, om end med lidt manglende motivation.

AskovFonden medarbejderen indleder med at introducere spillet ved at møde festivaldeltagerne med bedste Roskilde jargon; ’det er helt okay at I giver nogle grineren svar eller nogle helt fucked up svar – det er op til jer’. Deltagerne vågner langsom op som dialogen går igang. Det første dilemma om at snave en masse piger, vækker stor jubel, det genkendes fra aftenen før, hvor en af drengene havnede i præcis samme situation. Spillet er i gang. Interessen er vagt. Alle er på, afsøger det bedste svar på dilemmaet. Der udpeges en vinder efter hver dilemma ved at pege på personen som har givet det bedste svar. Konkurrence elementet gør, at alle er mere på. Hele processen styres med hård hånd af gamemasteren. ’Det er sgu da meget hyggeligt det her’ siger en af de unge festivaldeltagere efter et par runder. Der grines særligt højt hvis man genkender situationen fra en tidligere episode. Deltagernes svar veksler fra sarkasme – altså det man IKKE skal gøre i situationen, til realisme – sådan BØR man gøre. Begge dele i en fin forsoning mellem sjov og ballade til refleksion og eftertænksomhed. ’Lidt kikset hvis man skal finde de her kort frem i aften, når man bliver spurgt om et lignende dilemma’ siger en af fyrene grinende. Ingen tvivl om, at refleksionsniveauet og eftertænksomheden er steget under vejs, i takt med at de fire rundet med dilemmakort skrider frem.

’Må vi beholde et spil kort’ siger en af fyrene. ’Det må I gerne. I kan også bruge det som drukspil’ siger den frivillige – og møder festival deltagerne præcis hvor de skal mødes – i krydsfeltet mellem fest og alvor.    

Pige campen

En gruppe piger sidder om bordet i campen. De er omkring 25 år. Klokken er 10. En spiser makrel med mayonaise og de har netop åbnet den første dåseøl. Snakken går livligt selvom man tydeligt fornemmer, at de er bombede efter nattens fest. Da de bliver spurgt om de vil være med i spillet, tøver de, og ser rundt på hinanden. Der er stille lidt. Som ved en uudtalt overenskomst bliver pigerne pludselig enige, og en af dem siger ”OK”.

Ligesom drengegruppen, virker pigerne lidt modvillige i starten af spillet, men bliver hurtigt mere alvorlige og reflekterende. De begrunder spontant deres svar og konkretiserer med egne erfaringer, og efterhånden bliver svarkortene næsten overflødige, og de formulerer deres egne tanker og holdninger til de forskellige dialogspørgsmål.

De taler om, hvordan man skal svare og om dilemmaet mellem de politisk korrekte og ukorrekte svar. Fx kom spørgsmålet: ”I har lagt jer ind i teltet, og du havde egentlig lyst, men nu føles det hele lidt forkert”. En af pigerne svarer, at man under ingen omstændigheder skulle gå med til det, hvis man ikke havde lyst, men den anden råber: ”Årh, hvad fanden. Det er jo Roskilde.” Alle griner over det evige dilemma mellem at ’passe på sig selv og hinanden’, og på den anden side lysten til at give den fuld gas.

I morgen skriver vi tredje og sidste blog i denne serie. Her ser vi nærmere på hvilke betydning det har at indgå i dialog med festival deltagerne.

Læs de andre artikler fra Roskilde Festival 2019 her: