Roskilde Festival: Vi taler videre når I er gået

Roskildefestivalens initiativ: ”Orange Together” sætter fokus på seksualitet, personlige grænser og dilemmaer.  AskovFonden er en del af denne indsats og har opsøgt festivaldeltagere i deres camps med et dialogspil, som sætter temaet under lup. Som vi har beskrevet i vores tidligere blogs, består spillet af et sæt spillekort som beskriver forskellige situationer med potentielt krænkende seksuelle undertoner, og deltagerne skal fortælle, hvordan de vil forholde sig til situationerne. Altså: Hvor går grænsen, hvornår og hvordan skal man sige til og fra?

Efter to dages med opsøgende dialogarbejde og events om emnet, har vi genbesøgt deltagerne for at spørge til hvilke spor, spillet har sat: Har det påvirket dialogen om emnet? Hvilke tanker har det sat i gang? Har det haft betydning for deltagernes bevidsthed og adfærd?

Handling og adfærdsændring

Flere af de camps vi besøgte for at høre, om spillet havde gjort indtryk, var enige om at det havde givet anledning til refleksion og skærpet opmærksomheden på egne og andres grænser.

Vi oplevede flere deltagere som udtalte, at de lige holdt ekstra øje med ”den fulde mand der ligger i hegnet”, og havde tænkt om han havde brug for hjælp. Eller som en af drengene i Camp den Nøgne Mand udtalte:

 ”Jeg har faktisk efterfølgende tænkt, at det kunne være, at ikke alle deler samme begejstring for at være nøgne som mig”.

En anden deltager var kommet til at tænke på en episode sidste år, hvor en kammerat havde været lidt for kærlig over for en pige, der tydeligvis var beruset, og ikke var i stand til at sige fra. Efterfølgende havde han reflekteret over, om hans egen håndtering af situationen var den rigtige.

Fælles refleksion

Flere festivaldeltagere havde benyttet lejligheden til at bruge spillet til at fortsætte dialogen efter besøget af AskovFondens frivillige. To piger udtrykker det således:

’Jeg tror, at vi er rimeligt solide i vores holdninger til sociale spilleregler, så det er måske ikke os, som spillet har den største effekt på. Men vi gik alligevel bagefter og snakkede om, at vi måske vil være mere opmærksomme på det, vi ser omkring os.’

Bare et drukspil

Dog må vi erkende at ikke alle får så meget udbytte af dialogspillet. Nogle – måske under stor påvirkning af alkohol – oplever ikke den store effekt.

”Spillet var sjovt nok, vi brugte det som drukspil, og kom med nogle absurde svar, som vi selv fandt på. Vi havde det grineren. Men vi var ikke så seriøse. Det var nok ikke helt det som var formålet med spillet, men fedt at I kommer rundt.”

Effekt på alle niveauer

Spillet har klart gjort indtryk på deltagerne og samlet set har det haft effekt, men det er meget forskelligt hvordan man reflekterer over det og påvirkes af det. For nogle af deltagerne har spillet haft direkte betydning for deres holdninger og adfærd, mens andre har opfattet det som et sjovt indslag. Der er dog bred enighed blandt deltagerne om, at spillet er ret godt element i en samlet indsats og på den måde gør en positiv forskel hvordan man agerer i det særlige sociale frirum, som Roskildefestivalen er.

Læs de andre artikler fra Roskilde Festival 2019 her.