Mød Sabine Færge, som får hjælp i Askovhus

 

Hvorfor kom du til Askovhus?

Jeg blev i midten af 2018 ramt af en alvorlig spiseforstyrrelse, som endte ud i et forløb, jeg aldrig i min vildeste fantasi havde kunnet forestille mig. Min familie har fra starten været meget opsat på, at jeg fik den bedst mulige hjælp og behandling. De forsøgte derfor allerede tilbage i 2018 at søge om et forløb i Askovhus, men jeg var desværre så syg, at det på daværende tidspunkt ikke var muligt. Efter sammenlagt næsten to års indlæggelser med anoreksi, et meget barskt forløb i psykiatrien, hvor jeg endda var endt med en anbringelse, søgte jeg og min mor igen om et forløb i Askovhus. Denne gang var jeg heldigvis indenfor målgruppen, og blev tilbudt et børne- og ungeforløb.

 

Hvad har det betydet for dig at komme her?

Med få ord har det betydet ALT. I starten af mit forløb var fokus først og fremmest min hjemgivelse, og konkret at fastholde min motivation for ikke at falde tilbage i det dybt sygelige mønster, jeg længe havde været i. Dernæst har fokus mere eller mindre været at slippe kontrol over maden og generelt opnå mere balance i livet. Askovhus har givet – og giver – mig en uundværlig støtte i alt dette, og det er lykkedes mig, trods min egen tvivl at slippe rigtig meget kontrol. Jeg kan sågar spise på restaurant nu.

 

Hvad er det særlige, der har gjort en forskel for dig?

Med tidligere erfaringer i behandlingssystemet har det særlige ved Askovhus været, at jeg blev set som ‘et helt menneske’. Forstået på den måde at jeg tidligere har oplevet primært at blive set som min diagnose, hvor fokus var på mad og vægt, og ikke så meget på alle de andre faktorer, som også spiller ind i en spiseforstyrrelse. På Askovhus arbejder man med relationsfærdigheder, at opnå mere selvrespekt og meget andet, som alt sammen har givet mig styrke i form af færdigheder, som jeg også har kunnet bruge direkte til at tage magten over min spiseforstyrrelse. Til sidst, noget af det særlige Askovhus har gjort for mig, er åbenheden overfor mine egne behov og ønsker, hvilket har været altafgørende for, at jeg har kunnet gå imod spiseforstyrrelsen i nogle skridt, som passede til mig! Askovhus har været udslagsgivende for, at jeg har kunnet komme ud af min spiseforstyrrelse og normalisere mit liv.