Hvorfor kom du til Askovhus?

Jeg blev i midten af 2018 ramt af en spiseforstyrrelse, som endte ud i et forløb, jeg aldrig i min vildeste fantasi havde kunnet forestille mig. Min familie har fra starten været meget opsat på, at jeg fik den bedst mulige hjælp og behandling.

De forsøgte derfor allerede tilbage i 2018 at søge om et forløb i Askovhus, men jeg var desværre så syg, at det på daværende tidspunkt ikke var muligt. Efter sammenlagt næsten to års indlæggelser med anoreksi, søgte jeg og min mor igen om et forløb i Askovhus. Denne gang var jeg heldigvis indenfor målgruppen, og blev tilbudt et børne- og ungeforløb.

Hvad har det betydet for dig at komme her?

Med få ord har det betydet ALT. I starten af mit forløb var fokus først og fremmest at fastholde min motivation for ikke at falde tilbage i det dybt sygelige mønster, jeg længe havde været i. Dernæst har fokus mere eller mindre været at slippe kontrol over maden og generelt opnå mere balance i livet. Askovhus har givet – og giver – mig en uundværlig støtte i alt dette, og det er lykkedes mig, trods min egen tvivl at slippe de usunde mønstre og den overdrevne kontrol, som spiseforstyrrelsen fordrede.

Hvad er det særlige, der har gjort en forskel for dig?

Med tidligere erfaringer i behandlingssystemet har det særlige ved Askovhus været, at jeg blev set som ‘et helt menneske’. Forstået på den måde at jeg tidligere har oplevet primært at blive set som min diagnose, hvor fokus var på mad og vægt, og ikke så meget på alle de andre faktorer, som også spiller ind i en spiseforstyrrelse.

På Askovhus arbejder man med dialektik, relationsfærdigheder, selvrespekt og -accept, motivation, validering og meget andet, som alt sammen har givet mig styrke i form af færdigheder, som jeg også har kunnet bruge direkte til at tage magten over min spiseforstyrrelse. Til sidst, noget af det særlige Askovhus har gjort for mig, er åbenheden overfor mine egne behov og ønsker, hvilket har været altafgørende for, at jeg har kunnet gå imod spiseforstyrrelsen i nogle skridt, som passede til mig! Askovhus har været udslagsgivende for, at jeg har kunnet komme ud af min spiseforstyrrelse og normalisere mit liv.

Sabine besvarede de tre ovennævnte spørgsmål i november 2021. Siden da har hun som gymnasieelev blandt andet deltaget i og vundet førstepræmien i kategorien ”Technology” i Unge Forskere 2024. I sin fritid er hun engageret i forskningsområdet immunopsykiatri, hvor hun udforsker krydsfeltet mellem krop og psyke. Gennem sin egen historie håber Sabine at demonstrere, at det er muligt at genvinde modet efter alvorlig psykisk sygdom, forfølge sine drømme og gøre en forskel for andre