Sammen uden vold

Ingen børn skal fødes ind i familier, hvor vold er en del af hverdagen

AskovFondens indsats Dialog Mod Vold har i samarbejde med Mary Fonden, Amager og Hvidovre Hospital og Østifterne udviklet en model for, hvordan jordemødre kan opspore vold blandt gravide, så familierne kan få hjælp, allerede inden barnet kommer til verden. Ambitionen er at gøre modellen landsdækkende. Projektet hedder Sammen uden vold.

Vi ved, at en familieforøgelse kan udløse eller eskalere vold i et parforhold – allerede under graviditeten. I dag findes der ingen rutinemæssig screening for partnervold i Danmark, selvom vi ved, at vold mod gravide kan have store konsekvenser for det ufødte barn.

Projektet udvikler en ny screeningsmodel til at opspore vold i parforholdet, så det at spørge ind til vold bliver en naturlig del af konsultationen på lige fod med rygning og alkohol.

Samtidig opkvalificerer projektet den indsats, hvor de kommende forældre kan få støtte og rådgivning, så der er kompetent hjælp til familierne med det samme.

Håbet er, at både screeningsmodellen og den udvidede indsats i sidste ende kan implementeres på hospitaler i hele landet.

’Sammen uden vold’ er et samarbejde mellem Amager og Hvidovre Hospital, Mary Fonden, Dialog mod Vold og Østifterne.

Se filmen på Facebook her