SKOLEDIREKTØR MED STÆRK VISION, STORT DRIVE OG BRÆNDENDE ENGAGEMENT SØGES TIL MIR SKOLERNE

Mir skolerne er AskovFondens undervisnings- og behandlingstilbud til 5-17 årige børn og unge med udviklingsforstyrrelser og/eller psykiske sårbarheder.

Mir skolerne er indrettet med tre afdelinger, hvor vi arbejder i tværfaglige teams af lærere, pædagoger og medhjælpere. Vi har desuden tilknyttet psykologer, familiebehandlere og pædagogiske vejledere. Vi har et tæt samarbejde med elevernes familier. Se præsentationsfilm her.

Mir skolerne ligger i Københavnsområdet.

drenge-kigger

NATURSKOLEN MIR

På Mir vil vi præge udviklingen inden for det specialpædagogiske område. Derfor åbner vi til februar en ny afdeling, hvor naturen er i fokus som pædagogisk rum for læring og behandling. Du skal stå i spidsen for at opbygge den nye afdeling samt sikre en frugtbar og enestående specialpædagogisk indsats etableres og udbredes.
JOBBET SOM DIREKTØR

Som skoledirektør sætter du en ære i at præge dagsordenen omkring indsatsen for børn og unge med særlige behov, og vil gerne kendes på høj faglighed og udvikling med fokus på barnet og familien I centrum.

Som skoledirektør er du ansvarlig for – i samarbejde med afdelingslederteamet – at udvikle og udarbejde strategierne for arbejdet på skolerne med henblik på at sikre det høje faglige niveau, som skolen er kendt for.

Du har ansvar for at vedligeholde og etablere kontrakter med kommuner.

Du bliver leder for 40 dygtige og innovative lærere og pædagoger, som alle brænder for at gøre en forskel for de børn, som går på skolerne og deres familier

Grundlæggende arbejder vi ud fra en narrativ og systemisk tilgang. Mir skolerne tager udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer og særlige styrker, og det er målet, at give eleverne de bedste muligheder for faglig læring, personlig udvikling og træning til det samfund, som de er en del af.

Du refererer til AskovFondens administrerende direktør Helle Øbo, og bliver en del af AskovFondens ledelsesteam.

 

VI FORVENTER, AT DU

 • er initiativrig og er god til at motivere dig selv og andre
 • har autoritet og kan begå dig i det kommunale og politiske miljø
 • har kendskab til og en stærk holdning de forskellige retninger indenfor behandlings- og specialskolearbejdet
 • har en akademisk uddannelse og en relevant baggrund incl ledelseserfaring
 • er god til at skabe netværk
 • besidder stor selvstændighed, engagement og vilje til at tage ansvar og handle
 • har ledelsesmæssig erfaring
 • kan skabe en tillidsvækkende relation til børn og unge og motivere dem
 • har en anerkendende tilgang til ledelse
 • trives med åbenhed og tværfagligt samarbejde
 • har fokus på at skabe en stabil og sund drift

 

VI TILBYDER DIG

 • en tværfaglig og dynamisk arbejdsplads med mange års erfaring med undervisning og behandling af børn og unge
 • stort ansvar og medindflydelse
 • faglige og menneskelige udfordringer
 • dygtige sparringspartnere
 • en kultur med engagerede kollegaer
 • at være en del af NGO’en AskovFonden

 

Ansøgningsfrist er den 3. december 2015 og samtaler finder sted den 9. december.

For spørgsmål kontakt Helle Øbo på mail hoep@askovfonden.dk

Ansøgningen sendes til info@askovfonden.dk

Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt på grundlag af relevant erfaringsbaggrund.

FAKTA OM ASKOVFONDEN

AskovFonden er en NGO med mere end 70 års erfaring i at skabe sociale løsninger og inklusion for udsatte mennesker I Danmark. I AskovFondens 6 afdelinger arbejder vi for at skabe bedre vilkår for udsatte mennesker i Danmark, og tilbyder hjælp og støtte til mere end 2000 mennesker hvert år. Vores vision er at give mennesker styrken og modet til at tage ansvar og ejerskab for eget liv og det samfund, de er en del af.