Skolestart på Mir

Så er sommerferien slut og alle vores elever er tilbage og i fuld gang med alskens aktiviteter på Mir Skolerne.

bål   børn-i-træ

Heldigvis har vejret været fint i de første 2 skoleuger, så legeplads og udendørs arealer bliver flittigt benyttet. Så når bøgerne bliver lagt tilbage i tasken efter en endt skoledag, står den på fodbold, fangeleg, snobrød på bål mm.

 

dreng-med-pind   klatrestativ   dreng-med-skovl