Sociale indsatser kan og skal måles – og det gør vi!

Hvorvidt sociale indsatser virker, og om det kan lade sig gøre at måle på socialt arbejde, har været de helt store slagemner på det velfærdspolitiske område i de seneste år.

I denne uge udtaler vicedirektør i Socialstyrelsen Steffen Bohni, at mindre end 10% af de 40 milliarder kroner, som vi årligt bruger på sociale indsatser i Danmark, bliver brugt på metoder, der har en dokumenteret effekt.

Med andre ord siger han, at vi ved himmelråbende lidt om effekten af de indsatser, vi sætter i værk på det sociale område. Det er både frygtindgydende og uacceptabelt! Tænk alle de mennesker, der hver dag er overladt til mere eller mindre tilfældige indsatser.

Jeg er af den klare holdning, at alt socialt arbejde kan og skal måles!

Et stærkt velfærdssamfund skal basere sig på viden. Med denne viden skal vi udvikle og fremtidssikre de sociale indsatser i Danmark, så vi kan sætte ind med de rette midler på det rette tidspunkt og dermed skabe værdi for både samfundet og den enkelte borger.

Præcis dét fokus har vi haft i AskovFonden i mere end 20 år. Altså fokus på videnskabelig dokumentation af effekten og evidensen i vores sociale arbejde. I tæt samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet udviklede min forgænger Per I Hensen en vidensindsamlingsmodel, som hedder Assessment Intervention Model (AIM). Modellen giver os muligheden for at indsamle relevante data og dokumentere vores indsatser, således at vi løbende kan justere fremtidige indsatser og sikre bedst muligt udbytte for målgruppen/vores brugere.

Et eksempel på hvordan vi bruger viden til at forbedre vores indsatser er fra vores afdeling Dialog Mod Vold. Dialog Mod Vold har siden 2002 udviklet sig fra at være et behandlingstilbud målrettet voldsudøveren til i dag at være et tilbud til hele familien. Vores akkumulerede vidensindsamling dokumenterede, at 50 % af familierne gerne ville blive sammen, og derfor gav det mening, at involvere partneren i behandlingen. På samme måde kunne vi konstatere, at volden ofte gik i arv – altså fra offer til udøver – og derfor involverer vores indsats i dag også et tilbud til børnene af de forældre vi møder, så volden ikke kun bliver stoppet, men også forebygges til næste generation.

I anerkendelse af at dokumentation af socialt arbejde er en mangelvare i Danmark kombineret med nødvendigheden af, at vi som samfund tager ansvar for, at bruge vores ressourcer bedst muligt, er vi i AskovFonden igang med at opbygge et videnscenter. Vi har både en forpligtelse for – og en professionel og mellemmenneskelig interesse i at systematisere og dele vores erfaring på området. Ambitionen med videnscenteret er at rådgive andre, udbyde vores kompetencer og metoder, at blive endnu bedre til det vi gør og – forhåbentlig – bidrage til at styrke vidensgrundlaget for vores velfærdsydelser i Danmark.

Fordi alle vinder – når ingen taber.

Kærlig hilsen Helle