Sociale investeringer giver det bedste afkast – et tema i valgkampen?

Vidste du, at et menneske der falder udenfor samfundet koster 12 millioner kroner?

Skandia og CBS har udviklet et værktøj, der kan beregne den langsigtede værdi af sociale investeringer og forebyggende indsatser. Undersøgelsen viser, at 8,2 pct. i hver eneste årgang i Danmark får et liv i såkaldt udenforskab[1].  Et udenforskab der samlet set koster samfundet 72,3 milliarder per årgang[2].

Det er alvorligt mange penge og uanset om man er for eller imod vækst i det offentlige, så må det være i velfærdsamfundets interesse, at vi forholder os til, hvordan vi bruger de penge, vi har. Jeg mener – tiden er kommet, hvor vi er nødt til at tænke og handle på en ny måde. En måde hvor vi ser på sociale indsatser som sociale investeringer. Investeringer som – hvis vi gør det ordentligt – giver det måske største afkast overhovedet, fordi mennesker, der er en del af samfundet, betaler skat og tager ansvar og ejerskab for det samfund, de er en del af.

Jeg finder det yderst bekymrende, at vi i Danmark har så mange mennesker, der står udenfor, og jeg er overbevist om, at vi kan gøre det bedre – til gavn for både den enkelte og og hele samfundet. I AskovFonden har vi gennem mere end 70 år arbejdet for at skabe reel inklusion for mennesker, der lever i udenforskab. Og vi oplever dagligt, at selv de mest udsatte – mennesker som fx har diagnoser, som lider af svære spiseforstyrrelser, som har udøvet vold i familien eller som er ekskluderet fra det ordinære skolesystem – KAN genvinde styrken og modet til at tage ansvar og ejerskab for deres liv. Forudsætningen for det lykkes er, at vi møder hvert enkelt menneske med en overbevisning om, at de har alt, hvad der skal til for at skabe forandring. Vi fokuserer på ressourcerne, skaber muligheder, og giver aldrig slip.

Jeg tror på, at sociale indsatser kan og bør måles, og har igennem de sidste 15 år arbejdet med diverse modeller, der ikke kun akkumulerer meningsfuld dokumentation, men – vigtigst af alt – også er med til at kvalificere og dermed løbende forbedre den sociale indsats.

Der er behov for både et øget fokus på at skabe sociale investeringer, der virker samt en øget fokus på forebyggelse. Vi har stadig ikke har løst knuden med at få brudt den sociale arv i Danmark og jeg mener, det er en katastrofe, at vi bevidner børn, der vokser op og gentager deres forældres liv i udenforskab, uden at sætte ind med målrettede og effektbaserede indsatser.

Vi kan og skal gøre det bedre! Jeg mener, vi bør have et tema i valgkampen om sociale investeringer. Et tema, som stiller skarpt på, at vi bruger 72,3 milliarder pr. årgang på mennesker, der falder udenfor samfundet. Et tema som kunne kaste lys over denne katastrofe, og som kunne italesætte nye løsninger for, hvordan endnu flere mennesker kunne tage del i vores fælles samfund, og således minimere såvel økonomiske som menneskelige omkostninger.

Jeg stiller gerne op til en dialog om sociale investeringer med cases fra den virkelige verden.

Helle Øbo

[1] Udenforskab er betegnelsen for en gruppe af mennesker, som af den ene eller anden årsag (social, helbredsmæssig eller arbejdsmæssig) er, eller oplever at være, uden for samfundet (kilde: udenforskabetspris.dk)

[2] http://udenforskabetspris.dk/media/73292/Baggrundsdokumentation%2012.09.2014%20final.pdf