Sociale investeringer

En proaktiv tilgang til sociale indsatser

Sociale Investeringer som værktøj

Til trods for, at vi aldrig har brugt flere penge sociale indsatser, er vi ikke blevet bedre til at bryde den sociale arv. Det betyder, at de børn, der vokser op i socialt udsatte familier, er i høj risiko for selv at ende på samfundets bund, og det kan vi ikke være bekendt.

En af de løsninger som blev nævnt i flere debatter, er Sociale Investeringer og partnerskaber med erhvervslivet.

Sociale investeringer modeller handler om at få udviklet nye måder, hvor man kan investere i mere velfærd ud fra nogle klare resultatindikatorer. Det kan gøres ved hjælp af en model, man kalder Social Impact Bond, som betyder, at der er en investor, som tager risikoen ved at lægge pengene up-front, så kommunen kun skal betale for det, der virker, eller Payment By Result, som betyder, at kommunen aftaler direkte med en serviceleverandør, hvad der skal opnås før, at pengene kan betales. Begge modeller forudsætter, at der er klare aftaler om, hvad der skal opnås, så dem man skal hjælpe reelt oplever og opnår en effekt af indsatsen. På den måde er sociale investeringer, altid først og fremmest til gavn for dem, der er målgruppen i det man går fra at fokusere på aktivitet til effekt.

Fokus er at gå fra at se indsatser for mennesker, som en investering i stedet for en omkostning, som vi gør i dag.

 

Se her AskovFondens forklaring på Sociale Investeringer i en pixi udgave

De nødvendige partnerskaber

AskovFonden etablerede for to år siden et partnerskab med Den Sociale Kapitalfond, Kammeradvokaten, EY og Nordic Development Corporation med henblik på, at samle alle kræfter på at nå en fælles vej for Sociale Investeringer. Det har betydet, at vi på sidste års folkemøde og dette års folkemøde, har haft nogle kvalificerede debatter om sociale investeringer og fremtidens velfærd med mulighed for at få debatteret alle vigtige aspekter.

Nogle kommuner er bekymret for de juridiske benspænd, når vi taler sociale investeringer, og her siger Jens Bødtcher-Hansen, Partner og advokat, Kammeradvokaten ”Hvis der er økonomisk vilje er der også juridisk mulighed. Det er ikke det juridiske, der stopper, det er det politiske”.

Nu handler det blot om mod til handling, så vi kan få gjort os nogle erfaringer. Claus Bjørn Billehøj fra Den Sociale Kapitalfond sagde det således ”Vi kommer til at begå fejl, og vi skal begå fejl, sådan er det i alle opstarter”.

Det værste vi kan gøre, er ikke at gøre noget i angsten for at begå fejl. Det handler i sidste instans om mennesker, der har brug for at få den rette hjælp, på det rette tidspunkt og med den rette indsats.

DenSocialeKapitalfondGrey
EYGrey
NordicDevelopmentCorporationGrey
logo_kammeradvokaten_dk
askov_logo_gray1