Sociale investeringer

En proaktiv tilgang til sociale indsatser

Umiddelbart kan man tænke, at sociale indsatser og forretningsmodeller ikke er forenelige størrelser. Men overalt udvikles nye modeller for, hvordan samfundsgavnlige formål kan løses gennem nye, innovative sociale forretningskoncepter. Den sammentænkning på tværs af sektorer rummer store potentialer for nye måder at løse presserende samfundsudfordrin­ger på.

Et socialt paradigmeskifte kræver, at vi tør tænke nyt. Det kan for eksempel være ved at implementere sociale investeringsmodeller. Sociale investeringer kræver et helhedssyn på det samlede samfund og ikke mindst et opgør med kassetænkning og kortsigtede økonomiske prioriteringer.
Konkrete forudsætninger for at arbejde med disse nye økonomiske modeller er følgende:

  • Formulering af resultatindikatorer
    – Hvad virker for hvem, hvordan, hvorfor og med hvilken effekt?
  • Fokus på resultater/effekt frem for på proces
    – En indsats/behandling skal ikke måles på, hvor mange samtaler, vi eksempelvis tilbyder en borger, men på hvorvidt den skaber den tilsigtede forandring (effekt).
  • Fokus på forebyggelse
  • Implementering af ny organisering af vores velfærd

Det måske allermest epokegørende i denne sammenhæng ville være, at vi, med nye måder at tænke sociale investeringer på, kunne gå fra at arbejde reaktivt – som vi ofte gør i dag, hvor vi venter med at intervenere, til det ofte er gået galt – til at tænke og handle forebyggende og proaktivt. Resultatet vil være at mennesker i midlertidige kriser kan hjælpes effektivt videre, i stedet for at blive fastholdt alt for længe i et liv i udenforskab.

Det er netop det, vi ønsker: At sætte fokus på forebyggelse og at hjælpe mennesker, når de har brug for hjælpen, med meningsfulde indsatser, som vi kan dokumentere effekten af.

“Investeringer i mennesker giver mening for den enkelte og for samfundet. Jo bedre og tidligere vi tager hånd om udfordringerne, jo større bliver gevinsten – både den menneskelige og den økonomiske” – Peter Holm, direktør i Skandia

Skandia er sammen med Kammeradvokaten, Ernst & Young, Den Sociale Kapitalfond, Nordic Development Corporation og AskovFonden partnere omkring Sociale Investeringer i Danmark. Vi afholdt torsdag den 24. maj en international konference om emnet i København.

Blandt de tilmeldte var parter både fra staten, kommunerne, regionerne, fondene, kulturinstitutioner, NGO’er, investorer, private og offentlige aktører. Alle vigtige dele af det økosystem, der skal være tilstede for at kunne lave de første Sociale Investeringer i Danmark.

Dagens tætpakkede program bød på inspirerende indspark og oplæg fra Minister for Offentlig Innovation Sophie Løhde og nogle af de førende eksperter på området fra Storbritannien, USA, Sverige, Luxembourg og Finland samt indblik i konkrete sociale cases, der med fordel kunne drage gavn af økonomisk nytænkning for at kunne hjælpe flere, hurtigere og bedre.

Om eftermiddagen blev der skabt rum til rundbordssnakke om temaer som fx lovgivning og samarbejdskonstruktioner ift. sociale investeringer og hvordan sociale investeringer kan udmøntes på børn og unge- og beskæftigelsesområdet.

Til sidst fik deltagerne og eksperterne muligheden for at finde frem til hvad next step er i forhold til realisering af nye måder at organisere økonomi på det sociale område på, så det er muligt at hjælpe flere, hurtigere og bedre.

– Helle Øbo, Adm. direktør, AskovFonden

Hvil du synes dette er spændende og relevant, så tilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev

Hvad er sociale investeringer og hvorfor er det vigtigt

Sociale investeringer står i øjeblikket højt på den politiske dagsorden. Al sund fornuft tilsiger, at det er bedre at forebygge end at behandle. En række projekter i landene omkring os har over de seneste år vist, at sociale investeringsprogrammer kan være et effektivt værktøj til at omforme vision til virkelighed. Nu er tiden kommet til at prøve dette værktøj af i Danmark – og vi er allerede godt i gang.

Se her AskovFondens forklaring på Sociale Investeringer i en pixi udgave

Speakers

Paul Carttar

Paul Carttar arbejder som uafhængig konsulent med særlig ekspertise inden for social innovation og sociale investeringer med fokus på at styrke effektivitet og virkning i sociale organisationer og arbejder med at sikre at der bliver etableret skalérbare løsninger, der virker.

Paul har mere end tredive års erfaring med at tackle ledelsesudfordringer i den offentlige, private og nonprofit sektoren. Han var ”Initial Director” i The Social Innovation Fund (SIF), i Obama-administrationen, der med ham ved roret mobiliserede mere end en halv milliard offentlige og private dollars for at støtte og sikre vækst for lovende nonprofit organisationer med dokumenteret effekt i forhold til mennesker i udenforskab.

Han er tidligere partner og medstifter af Bridgespan, hvor han fortsat arbejder som Senior Advisor.

Før SIF var Carttar en executive partner i New Profit, Inc., og en senior rådgiver i Monitor Group, der arbejder med at støtte og vækste iværksætterorganisationer.
Tidligere var han Chief Operations Officer for Ewing Marion Kauffman Foundation, en af ​​landets mest innovative private philantroper. Carttar er forfatter og hyppigt forekommende taler i emner der relaterer sig til social innovation og har deltaget som taler på konferencer i Rusland, Irland, Kina, Sydkorea, Indien, Tyskland og nu København.

LinkedIn

Jenny Carenco

Jenny har en fortid som investeringsstrateg og hun bidrager med konkrete perspektiver på finansieringsmodeller for innovative løsninger på samfundets problemer, herunder SIB (social impact bonds) og social return on investment (SROI).

Hun har 15 års erfaring som strategikonsulent, blandt andet på Bain & Company i deres Private Equity-team. Hun har været Visiting Professor og har undervist i entreprenørskab ved en af de ledende business schools i Europa, HEC udenfor Paris. Jenny har en MBA fra HEC Paris og master i økonomi fra Lunds universitet.

Prosper arbejder for at sociale investeringer kan gennemføres, og at disse samtidig skaber målbar og tydelig nytteværdi for samfund og borgere. Prosper hjælper myndigheder, kommuner, landsting (regioner)– eller sociale virksomheder – med at finde finansiering til nye innovative samfundsindsatser. De skræddersyr indsatsmodeller for prioriterede samfundsproblemer og sørger for at der bliver lavet en nøjagtig analyse af udgangspunktet for selve målgruppen samt at indsatsen tilpasses behovet, med fokus på at kunne give målbare samfundsøkonomiske resultater. Derudover rejser Prosper kapital hos sociale investorer og skriver social outcome contracts i forbindelse SIB-projekter.

LinkedIn

Philippe-Bernard-Treille

Philippe har 15 års erfaring indenfor venture capital, private equity og impact investing. Hos den europæiske investeringsfond beskæftiger han sig især med implementering og udvikling af social impact modeller og impact investment strategier i EU. Philippe ved alt hvad der rører sig på området i Europa, og bidrager med sin viden om investeringer og risikovillig kapital i en europæisk kontekst samt perspektiver på danske aktørers muligheder for at kunne udnytte de ressourcer, som EU kan bidrage med. Gennem de sidste 10 år hos EIF har han ledet og overvåget investeringsprogrammer indenfor blandt andet impact investing og payment-by-results.

Phillippe kommer fra en baggrund indenfor investment banking i London, og er uddannet fra ENPC og Sorbonne.

PDF

jussi1

Dr. Jussi Nykänen er founding partner hos Epiqus Ltd., der er det første impact investment fund managementfirma i Norden. Han vil på konferencen især bidrage med t investorperspektiv og inddrager konkrete erfaringer med eksempelvis payment-by-results som finansieringsmodel.

Jussi har gennem sin karriere været drevet af de tre i’er: innovation, implementering og impact. Han styrer simultant med sit virke i Epiqus Greenstream Network Ltd. der især er aktive på miljøområdet og cleantech markedet og i forbindelse med internationaliseringen af cleantech-virksomheder.

Epiqus understøtter tre social impact bonds-finansierede projekter, der har velvære i offentlige organisationer, beskæftigelse for flygtninge og forebyggelse af social eksklusion for børn og unge som fokusområder. Epiqus har derudover etableret payment-by-results finansieringsmodeller der understøtter beskæftigelse blandt unge mennesker.

LinkedIn

Adam Kybird

Adam er en del af Bridges’ Social Sector Funds afdeling, der fokuserer på investeringer i Social Impact Bonds. Han vil komme med konkrete eksempler på hvad der virker i Storbritannien og hvad der skal til for at få sociale investeringer til at virke. Videre bidrager Adam med perspektiver fra den sociale investeringssektor.

Han har førhen arbejdet som associate director hos KMPG Government Strategy Group, hvor hans fokus lå på strategisk og finansiel rådgivning i forbindelse med levering af services og støtte til økonomisk vækst. Adam har derudover arbejdet med en række virksomheder og velgørende organisationer hvor han har bidraget til at udvikle strategier for international vækst.

LinkedIn

profile2

David Butler har gennem 25 år hos den amerikanske NGO, MDRC, ledet udviklingen og implementeringen af mange af deres projekter og evalueringer inden for sundheds og-beskæftigelsesområdet.

David bidrager med et serviceudbyder-perspektiv med afsæt i adskillige SIB-finansierede projekter i USA, herunder det første på amerikansk jord, ABLE-projektet i fængslet på Rikers Island i New York. Han har derudover bidraget med teknisk assistance på design og evaluering i en række andre stater, non-profit organisationer og statslige organisationer i forbindelse med udvikling og implementering af pay-for-sucess og social impact bonds finansierede projekter.

En stor del af Davids arbejde har fokuseret på adfærdsændrende interventioner for populationer der betragtes som bemærkelsesværdigt svære at hjælpe i beskæftigelse, herunder tidligere kriminelle, depressionsramte og misbrugere.

IMG_20160319_120902760 (1)

Tim Gray har arbejdet i med hjemløshed i Storbritannien i over 25 år. Han arbejder for regeringen samt ’local government’ og den frivillige sektor. Han vil dele sine erfaringer med udviklingen af London Homelessness SIB, den første hjemløse SIB i verden og den første SIB med fokus på forebyggelse – Homelessness Prevention SIB.

Han vil uddybe de opnåede resultater, beskrive de største udfordringer og fordele ved at arbejde i en SIB-konstruktion.

Helle Øbo  6/2016

Igennem de seneste 20 år har Helle arbejdet med udvikling af sociale velfærdsløsninger på flere forskellige niveauer. Hun bidrager derfor konkret med perspektiver på rollen som serviceudbyder, inklusive hvilken rolle NGO’er kan transformeres til at kunne fungere i en social impact investeringsmodel, med fokus på social bæredygtighed, relationel velfærd og evidens i sociale indsatser.

Hun er optaget af hvordan vi kan videreudvikle den sociale velfærdsmodel, så vi får skabt et social bæredygtigt samfund, hvor flest mulige er engageret og optaget af at bidrage til det meningsfulde fælleskab, vi kalder samfundet.

Helle tror på at alle sociale indsatser kan, bør og skal effektmåles, således at vi sikrer at sociale investeringer giver mening både for den enkelte og for samfundet.

Det primære mål i Helles arbejde er, at udvikle sociale prototyper, som kan skaleres og anvendes i en økonomisk og social bæredygtig samfundsmodel.

LinkedIn

SkandiaGrey
DenSocialeKapitalfondGrey
EYGrey
NordicDevelopmentCorporationGrey
logo_kammeradvokaten_dk
askov_logo_gray1