Socialstyrelsen: Gode erfaringer med ny indsats mod partnervold

Fra januar 2013 til april 2015 har Dialog mod Vold sammen med Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) og  Østjyllands Politikreds, deltaget i forsøgsprojektet Interventionscenter ved partnervold. Projektet tilbød afklarende rådgivning til mennesker, der enten var udsat for vold af deres partner eller selv udøvede partnervold. Socialstyrelsen har nu evalueret tilbuddet og evalueringen viser, at interventionscentrets indsats har ført til positive resultater for brugerne.

Centret har bestået af et korps af fagpersoner, der har tilbudt hjælp i konkrete voldssager, hvor politiet har været involveret. Centrets medarbejdere har dermed kunnet yde den første støtte, vurderet situationen og afdækket behovet for yderligere hjælp.

“Det har været en meget positiv oplevelse at samarbejde med LOKK og Politiet om en tidlig og helhedsorienteret indsats til voldsramte familier. Socialstyrelsens evaluering viser med al tydelighed projektets gode resultater. Med Interventionscentret i Østjylland er det lykkes at nå ud til familier, der ellers ikke havde fået hjælp og som ikke var i kontakt med kommunen eller andre hjælpesystemer i forvejen. Hermed har mange flere børn der lever med vold i familien fået hjælp.” Direktør i Dialog mod Vold Susanne Nour Magnusson

 

Dialog-mod-vold_banner_1

Hjælp i et tidligere stadie
Ifølge evalueringen har de voldsudsatte oplevet, at de efter rådgivningen har haft frihed, tryghed og handlemuligheder i signifikant højere grad end før.

Undersøgelsen tyder desuden på, at både de voldsudsatte og de voldsudøvende er blevet taget hånd om og dermed har fået hjælp på et tidligere stadie, end de ellers ville have fået.

Se hele evalueringen her

 

Interventionscentret var finansieret af satspuljemidler. Erfaringer fra forsøget er anvendt i forbindelse med puljen “Ambulant rådgivning og sociale indsatser til voldsudsatte og voldsudøvere”, der blev lanceret i april 2015.