Socialt ansvar er alle ansvar

Mennesker der føler sig værdifulde, tager ansvar og ejerskab.

Mennesker der føler sig værdfulde, forholder sig til deres omverden.

I et bæredygtigt samfund hvor vi ønsker at mennesker skal tage ansvar, ejerskab og stilling til sit eget liv, forudsættes det at denne enkelte føler sig værdfuld. At den enkelte har værdi – at alle tæller.

I Danmark har vi efterhånden skabt et samfund hvor mange mennesker er ekskluderet, fremfor inkluderet. Mennesker der er ekskluderet føler sig ikke værdifulde.

Vi har 97.988[1] mennesker der er på kanten af arbejdsmarkedet, hvilket betyder at de ikke har nogen tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet.

De samlede udgifter til social og sundhedsydelser var i 2011 587 mia. Det svarer til næsten 33 procent af det danske bruttonationalprodukt. Måske tiden er kommet til at turde udfordre den social og sundhedspolitiske dagsorden. Kan vi gøre det bedre, mere enkelt, mere målrettet, mere menneskeligt etc.

Hvis vi fokuserer på et områder som arbejdsmarkedet, så ved vi at der findes 300.733 [2] registrerede virksomheder i Danmark. Hvis vi forestiller os at 1/3 af de virksomheder valgte at tage et menneske på kanten af arbejdsmarkedet ind i virksomheden, så ville vi dels få det menneske integreret på arbejdsmarkedet, og samtidig spare nogle af de 16 milliarder som Rockwool fondens undersøgelse fra 2011 påviste at vi bruger på aktivering i DK.

Det handler ikke om at spare, men om at vi ikke får mennesker til at føle sig værdifulde, hvis vi laver parallel indsatser, uden fokus på den reelle inklusion.

Inklusion er også dit ansvar![1] Kilde: jobindsats.dk, beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM)

[2] Tal fra Danmarks Statistik