System velfærd kontra relationel velfærd

Serviceloven – eller lov om social service – er en dansk lov, der udstikker rammerne for rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer samt tilbyde ydelser til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Loven blev vedtaget i 1998, og afløste den daværende bistandslov.

I og for sig var intentionen god nok. Problemet er bare, at vi efterhånden har fået udviklet et system af love og paragraffer, der på mange måder er karakteristeret ved at tage afsæt i lovgivningen fremfor i det enkelte menneske. Dette til trods for at vi ved, at effekten af sociale indsatser i den grad er afhængig af, at den enkelte føler sig mødt, anerkendt og forstået. Det er simpelthen forudsætningen for forandring, vi sætter på spil, når vi er mere optaget af, hvordan mennesker passer ind i systemerne, fremfor hvordan vi kan skabe de bedste rammer for det enkelte menneske.

Når mennesker fortæller, hvordan de efterhånden føler sig som et nummer i rækken på f. eks. jobcentre og hospitaler, må vi spørge os selv – hvem har lyst til at være et nummer? Er det virkelig det bedste, vi kan gøre?

I AskovFonden har vi gennem 70 år arbejdet med et grundlæggende udgangspunkt, der handler om ”mennesket i centrum”. Det har vi, fordi vi tror på, at det altid er det enkelte menneske, der i bund og grund kender sin egen historie bedst, og derved også – via kvalificeret sparring og indsats – skal være med til at finde den løsning, der skaber en positiv udvikling for den enkelte.

Alle mennesker har brug for at føle sig værdifulde, uanset om de er hjemløse, psykisk sårbare, lider af spiseforstyrrelser eller andre former for sårbarheder, og hvis vi for alvor vil hjælpe disse mennesker, så skal vi ændre på måden, vi som samfund, møder den enkelte. Tiden er mere end parat til at paradigmeskift – et skift, hvor vi ændrer fokus, og går fra system velfærd til relationel velfærd. Et skift, hvor fokus er 100% dér, hvor vi ønsker den positive forandring, nemlig hos det enkelte menneske.

Du kan læse om relationel velfærd her.