Tema-aftener for forældre på MIR skolerne

Så fik vi skudt vores Fler-Forældre-temaften i gang.

På AskovFondens Mir skoler sætter vi samarbejdet mellem skole og forældre i fokus. Vi afholder blandt andet arrangementer som et led i at skabe en stærk platform for samarbejde mellem skole og forældrene. Et samarbejde, der er med til at styrke relationerne os alle imellem og dermed den generelle trivsel og åbenhed. For børnene har det også den klare fordel, at de oplever den tætte og regelmæssige kontakt mellem hjem og skole.

Vi ønsker at skabe et fast forløb, hvor forældrene – i en afslappet og uformel atmosfære – selv kan sætte og præge vores fælles dagsorden. En aften, hvor forældrene er eksperterne på de temaer og problemstillinger, som vi har fokus på.

Sidste torsdag mødtes en gruppe forældre på MIR 2 til en fælles snak om de glæder, udfordringer og dilemmaer, der kan være forbundet med at have et barn på MIR.

På baggrund af et meget fint oplæg fra en af elevernes mor, blev første tema-aften sat i gang.

Der var flere forældre, som allerede har givet udtryk for, at de godt kunne tænke sig at drøfte forskellige emner som fx:

1) Andre forældres erfaringer med at håndtere de spørgsmål, der naturligt kan/vil opstå, når ens barn skal begynde på en skole som MIR.

2) Hvad betyder det fx for mit barn at det skal være sammen med børn med tilsvarende eller større udfordringer.

3) Hvordan kan jeg forberede mit barn som måske i forvejen har det svært ved tanken om at skulle sige farvel til sine gode klassekammerater.

4) Hvordan skal vi som forældre håndtere fx legeaftaler – er det noget som kræver særlig forberedelse, og viden.

5) Hvad betyder det for mit barns selvforståelse, at det går på et hold uden et fast klassetrin?

6) Hvordan håndterer jeg spørgsmål fra omgivelserne eller fra nærmeste familie – som måske ikke kan se behovet?

7) Hvad med fremtiden og muligheden for fx at komme tilbage til folkeskolen eller i det hele taget muligheden for at få en uddannelse?  Eller som en forælder skrev ”lidt sparring fra andre forældre” på spørgsmålet ”er det tabu at have et barn, der er anderledes og som går på en specialskole?”.

Meget hurtigt gik snakken efterfølgende på kryds og tværs mellem forældre der både kunne bevæge, berige og give en god sparring på nogle af de spørgsmål, som der helt naturligt kan være forbundet med at have et barn med særlige behov – både før og inden man kommer på MIR.

Næste tema-aften er d. 31. maj kl. 17.00 på MIR 2.

Her vil vi blandt andet tage spørgsmålet ”hvad betyder det for søskende at vokse op med en søster eller bror med særlige behov” op – og i den forbindelse spørgsmålet til forskelsbehandling og oplevelsen af at blive overset, var noget som flere forældre var optaget af. Præ-pubertet – hvad betyder det fx at gå i skole i et miljø, der primært er domineret af drenge og håndtering af de sociale medier fx i relation til ”rigtige” venskaber var ligeledes emner, som der var et ønske at koncentrere sig om.

Vi glæder os allerede til næste gang vi mødes.