Temadage: AskovFonden med til at udvikle de nationale retningslinjer for rehabilitering

Socialstyrelsen afholder nu en række temadage om de nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser.

DK-Socialstr.-logo RGB

De nationale retningslinjer, som blev udgivet i november sidste år, og som AskovFonden Askovhus har været med til at udvikle, er en række anvisninger til, hvordan der kan sikres høj faglig kvalitet i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser.

Temaeftermiddagene bliver afholdt d. 24. maj i Odense, d. 26. maj i København og d. 1. juni i Vejle – alle dage kl. 13.00–15.30.

Introduktion til retningslinjerne og faglige input om spiseforstyrrelser
På formidlingsmøderne vil Socialstyrelsen fortælle om retningslinjerne og præsentere en række centrale anbefalinger, bl.a.:

• Kerneelementer i forløb for borgere med svære spiseforstyrrelser
• Relevante indsatsområder og metoder, der virker
• Koordination og samarbejde på tværs af fagprofessionelle aktører

Desuden vil fagpersoner fra to socialpsykiatriske tilbud fortælle om deres erfaringer med at arbejde med børn og unge med svære spiseforstyrrelser, herunder om udviklingen af indsatsen “Familier og spiseforstyrrelser”. Endelig vil en borger fortælle om sin oplevelse af at leve med en spiseforstyrrelse.

Temaeftermiddagene henvender sig til beslutningstagere, ledere og medarbejdere, som er ansvarlige for henholdsvis at planlægge og at yde rehabiliterende indsatser og tilbud til målgruppen.

Du kan læse mere om retningslinjerne for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser hér på Socialstyrelsens hjemmeside.