Tilsyn giver topbedømmelse af Askovhus

For femte år i træk får Askovhus’ botilbud en bedømmelse, som ligger helt i top med et gennemsnit på 4,9 ud af 5

AskovFondens afdeling for spiseforstyrrelser Askovhus har fået den årlige godkendelse og kvalitetsvurdering af Socialtilsyn Hovedstaden. Hvert år bliver Askovhus’ botilbud vurderet og bedømt af et tilsyn. I 2019 kom Socialtilsyn Hovedstaden på et anmeldt besøg i Askovhus. Her snakkede de med beboere, faste medarbejdere og relationsmedarbejdere for at vurdere kvaliteten af Askovhus’ botilbud ud fra en række områder, såsom uddannelse og beskæftigelse, organisation og ledelse, kompetencer m.m.  

Topkarakter de sidste fire år

Askovhus har de sidste fire år fået en meget flot bedømmelse. Igen i 2019 er Socialtilsynet meget tilfredse med Askovhus’ rehabiliterende indsats og de faglige kvalifikationer, hvor de bl.a. skriver:

”Socialtilsynet vurderer forsat, at Askovhus arbejder fagligt relevant med målgruppen, og tilbuddet generelt bærer præg af at have dygtige, engagerede og erfarne medarbejdere. Det vurderes således, at den tværfaglige personalegruppes faglige, relationelle og personlige kompetence i høj grad matcher målgruppens aktuelle behov.” (Tilsynsrapport 2019, s. 22)

Askovhus arbejder relevant med borgernes beskæftigelse

I 2019 havde Socialtilsynet bl.a. fokus på uddannelse og beskæftigelse, hvor de fremhæver

”…at Askovhus arbejder relevant med borgerenes beskæftigelse og/eller uddannelse. Askovhus foretager en struktureret indsats med afsæt i den enkelte borgers aktuelle behov, ønsker og muligheder… Samlet vurderer socialtilsynet, at tilbuddet i meget høj grad støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. (Tilsynsrapport 2019, s. 6-7)

Endvidere vurderer Socialtilsynet at:

”…tilbuddets metoder understøtter borgernes muligheder for positiv udvikling. Tilbuddet opnår positive resultater på den korte og lange bane, og beboerne trives med indsatserne, som er individuelt tilrettelagte og afstemte efter den enkelte beboers behov.” (Tilsynsrapport 2019, s. 5)

Direktør Line Sidenius udtaler: ”Jeg er utroligt stolt af det kvalitetsarbejde, der hver eneste dag gør sig gældende i Askovhus til fordel for de mennesker, som kommer til Askovhus for at få hjælp.”

Læs de øvrige tilsynsrapporter her.