Topkarakter til Askovhus fra Socialtilsynet

AskovFondens afdeling Askovhus har været igennem det årlige tilsyn og har fået tildelt topkarakteren 5 i tilsynsrapporten.

Officiel_web2

Det er Socialtilsyn Hovedstaden, der har stået for tilsynet, og med bedømmelsen lægger de vægt på, at ”…Askovhus er et yderst relevant og velkvalificeret tilbud til målgruppen…”, hvor …”Medarbejdernes faglige og personlige kompetencer i høj grad matcher målgruppens behov”.

Socialtilsynet konkluderer dertil at: ”Borgerne trives i tilbuddet og føler sig i høj grad hørt, respekteret og anerkendt.”

Askovhus arbejder intensivt med beskæftigelsestilbud, hvor borgere med spiseforstyrrelse tilbydes en målrettet indsats for at kunne komme i uddannelse eller beskæftigelse.

Også her har Socialtilsyn Hovedstaden stor ros med konklusionen at ”Askovhus indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppens forudsætninger, i meget høj grad støtter borgerne i, at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse…. Samtidig har forløbet fokus på, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet…”.

Askovhus bliver også vurderet som en god arbejdsplads med et velfungerende og konstruktivt samarbejde blandt både medarbejdere og ledelsen:

”Samarbejdet er karakteriseret ved åbenhed og tillid til hinanden, som medfører en kontinuerlig refleksiv tilgang til målgruppen og indsatsen. Der er et godt arbejdsmiljø, hvor trivslen er høj, hvilket kan ses afspejlet i såvel et lavt sygefravær som en lav personalegennemstrømning.”

Tilsynsrapporten bliver lagt på hjemmesiden, når Askovhus har modtaget den endelige version.