Foto: William Vest-Lillesøe

 

Alle har ret til et liv hvor man trives og kan udvikle sig i fællesskaber med andre. Hvor man tager ansvar for hinanden og passer på dem, som har brug for en særlig hånd. Dette er vigtige mærkesager for Trine Torp, som den 1. november trådte ind i AskovFondens bestyrelse.

”Det er vigtigt for mig at være med til at give håb for mennesker i udsathed, skabe udviklende relationer og empowerment til, at man kan tage styring i eget liv. Gennem mit arbejdsliv har jeg erfaret, at der ligger potentialer for udvikling i samarbejdet mellem civilsamfund og det offentlige. Det vil jeg gerne være med til at sætte fokus på” – Trine Torp

Trine har altid haft modet og viljen til at gøre en forskel for de mest udsatte i vores samfund og kæmpet for de børn, unge og voksne der rammes af psykiske udfordringer eller social udsathed.

I 7 år var Trine medlem af Folketinget for SF og har blandt andet arbejdet som Social-, ligestillings- og psykiatriordfører. Trine Torp er uddannet psykolog, har arbejdet ned børn, unge og familier, undervist på Metropol og har faktisk tidligere arbejdet i AskovFonden som relations medarbejder i sin studietid.

”Trine har som psykiatri- og socialordfører gennem 7 år, arbejdet for at skabe bedre vilkår for de mest udsatte i vores samfund. Med sin erfaring og viden om socialområdet, er jeg sikker på at Trine vil bidrage positivt til at løfte AskovFondens arbejde.” siger Helle Øbo, Adm. direktør i AskovFonden.

Se hvem der sidder i AskovFondens bestyrelse