TRIVSEL I ASKOVFONDENS BØRNEHUS

Fra April 2015 satte personalet i alle 0-6-års-institutioner i København opmærksomhed på alle børns trivsel ved hjælp af en obligatorisk trivselvurdering som skal laves to gange årligt.

Formålet er dels at skabe mere målrettet dialog omkring børns trivsel, men også at opfylde de politiske mål omkring tidlig opsporing på daginstitutionsområdet. Det betyder, at pædagogerne i AskovFondens børnehus ud over den daglige trivselvurdering også vurderer og reflekterer over børnenes trivsel i institutionen ved hjælp af et trivselskema, der er let anvendeligt, med en struktureret metode til dialog omkring børnenes trivsel.

Trivselvurderingen foregår ved, at pædagogerne i fællesskab vurderer børnenes trivsel ved hjælp af trivselskemaet med fokus på blandt andet barnets grundstemning, sociale relationer, motorik og sprog.

Trivselskemaet er udviklet af KORA (Det Nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning) og afprøvet og tilpasset i et pilotprojekt i Københavns kommune. Trivselskemaet anvendes i dagtilbud i en række danske kommuner.