Tuborgfondet bevilliger 717.500,- til det nye projekt UNGSKAB

Foto: Sarinja Svendsen

UNGSKAB giver det kommende år, ucensureret, 1.000 unge styringen og sikrer platform for kulturprojekter – der skal give unge kompetencer til at søge job inden for projektledelse og kulturområdet.

Med kulturprojekter og mentorskabe som platform, inviterer vi 1.000 unge til aktivt at skabe konkrete behovsdrevne projekter, der skal være med til at skabe trivsel, fællesskab, deltagelse, sammenhængskraft og handlekraft blandt unge.

UNGSKAB vil give forskellige frivillige unge rammerne og uddannelse i, hvordan man skaber projekter. Her vil projekteksekvering ske fra første dag, hvor fokus er på konkrete projektledelsesredskaber og mentoring i personligt lederskab. Det er de frivillige, unge og engagerede projektmagere, der bliver drivende kraft bag UNGSSKAB, som sammen skaber lokale kulturprojekter for og med andre unge i alderen 18-30 år.

Vi ved, der er et særligt behov nu for en ungeplatform, hvor det er unges egne stemmer der styrer og skaber, og hvor vi som samfund kan lære af unges perspektiver. Med UNGSKAB vil vi sikre værktøjerne og rammene til at unge får modet til at skabe i meningsfulde fællesskaber. Vi glæder os bare til at give unge nøglerne til vores hus og sætte strøm til UNGSKAB” siger Kimmie Tentschert, der er projektleder hos KBH+ AskovFonden.

UNGSKAB vil fremme mange forskellige unges handlekompetencer. Gennem ejerskab og succesoplevelser vil unges jobparathed og samfundsengagement styrkes. Det gøres ved at give unge arbejdskompetencer, øget selvtillid, bedre forståelse for egne evner og hvordan man kan bruge de evner og kompetencer på arbejdsmarkedet. Når man oplever at have evnerne til at være skabere af sine egne projekter, vokser ens selvtillid og modet på at kaste sig ud i mere. UNGSKAB er muligheden for at kaste sig ud i det ukendte og sikkerhedsnettet på en og samme tid. Derfor tilknyttes løbende mentorarbejde som hjælp til at komme i uddannelse og arbejde.

“Tuborgfondet støtter UNGSKAB, fordi vi arbejder for, at endnu flere unge finder netop deres vej til det arbejdsliv, de drømmer om. Ungdomslivet er fuldt af drømme og forventninger, men også bekymringer, fordi det kan være svært at vælge, hvilken vej man skal gå. Vi tror på, at når unge lærer nyt og udvikler deres kompetencer, øger de også deres muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet,” siger sekretariatschef i Tuborgfondet Peter Giacomello.

UNGSKAB skal være det trygge rum, hvor man lære ved at lave projekter for og med andre der ikke ligner sig selv, og hvor der er mulighed for at hente professionel sparring og støtte, når tingene fejler og sejrer, og vigtigst af alt; et fysisk sted hvor man hører til.

Om KBH+ AskovFonden

Projektet UNGSKAB er en del af KBH+, som er en afdeling under AskovFonden. KBH+ er et sted for unge, som har brug for at blive inspireret, udfordret eller motiveret til at komme videre i livet. KBH+ er en afdeling, der samler en lang række tilbud og aktiviteter indenfor kultur, uddannelse, erhverv og det socialfaglige område under samme tag. KBH+ arbejder for at udvikle nye metoder til social inklusion af unge i samfundet. Lokaliseret på Emblasgade på grænsen mellem Østerbro og Nørrebro.

Om Tuborgfondet

Tuborgfondet støtter unge i at udleve deres drømme sammen med andre unge. Fondet styrker unges muligheder gennem fire indsatsområder, herunder Arbejdsmarked – fra ungdomsliv til arbejdsliv. Tuborgfondet vil give flere unge en god start på arbejdsmarkedet og støtter aktiviteter, der ruster unge til at bringe deres kompetencer og interesser i spil for at fremme indgangen til arbejdslivet.