Udviklende Relationer - AskovFonden

Vi arbejder med udviklende relationer
og styrker menneskers livsmestring

Vi arbejder med udviklende relationer
og styrker menneskers livsmestring

Vi arbejder med udviklende relationer
og styrker menneskers livsmestring

Vi arbejder med udviklende relationer

og styrker menneskers livsmestring

Udviklende Relationer

Metoden Udviklende Relationer stiller skarpt på, hvordan vi med en intentionel og systematiseret social praksis kan styrke menneskers livsmestring, og dokumentere det.

Udviklende Relationer kan bruges af forskellige faggrupper, nå flere målgrupper og kan derfor være katalysator i det bredt forankrede sociale arbejde. Metoden omfatter 5 principper: at vise omsorg, støtte, udfordre, give medindflydelse og vise muligheder.

Ved at arbejde intentionelt efter principperne opstår et fælles sprog om, hvad der sker i mødet med den enkelte, og hvordan vi systematisk kan arbejde for den positive udvikling.

two columns style card
two columns style card
two columns style card
two columns style card
two columns style card
two columns style card

Når vi arbejder med Udviklende Relationer, spørger vi den enkelte, om de oplever, at der etableres en udviklende relation, og om der er progression i deres livsmestring. Vi monitorerer samtidig, om medarbejderne også oplever at efterleve metodens principper. Om de bidrager til at skabe den forskel, som giver bedre forudsætninger for at udleve deres potentiale, om vi skal justere praksis og eventuelt skærpe vores fokus.

Udviklende Relationer, er udviklet af Search Institute, som et framework til social praksis, hvor dannelsen af udviklende relationer sættes i fokus med henblik på at øge menneskers livsmestring.

Forskningen viser, at der er sammenhæng mellem at mennesker, som oplever udviklende relationer, har bedre forudsætninger for en positiv udvikling, inden for øget akademisk motivation, øget social og emotionel udvikling, øget fornemmelse for personligt ansvar og mindsket deltagelse i høj-risiko adfærd.

Læs mere om Search Institutes forskning her: Defining and Measuring Social Capital for Young People a practical review of the literature on resource-full relationships.

Relationer er essentielle i forhold til unges udgangspunkt, modstandsdygtighed og udvikling.

KBH+ ser Udviklende Relationer som vejen til at styrke unges livsmestring. Med metoden har vi styrket vores praksis på tværs af fagligheder, og skabt et fælles sprog og systematik, omkring det at arbejde med mennesker og deres udvikling.

I KBH+ er de unges udvikling i fokus, og vi justerer vores praksis i forhold til de unges behov og interesser.

Stine Hamburger, direktør KBH+

KBH+ / UNGE INDSATS

Vil du vide mere om Udviklende Relationer?

I AskovFonden er vi certificeret til at undervise eksterne organisationer med at benytte metoden Udviklende Relationer

For mere information, kan du tage kontakt til vidensmedarbejder Nina Rasmussen