Undersøgelse af indbyrdes vold

I dag offentliggøres en rapport om indbyrdes vold. Rapporten er udarbejdet af forskere ved Syddansk Universitet for ligestillingsministeren. Dialog mod Vold har i forbindelse med undersøgelsen stået for kontakten til de par og fagpersoner, der er blevet interviewet.

I følge rapporten er det kvinder, der bliver udsat for den groveste og mest alvorlige vold i parforhold. Men samtidig peger rapporten på, at internationale studier viser, at indbyrdes vold, hvor både kvinder og mænd udøver vold, er den mest udbredte voldsform i voldelige parforhold. Samt at kvinderne her er en anelse hyppigere voldelige.

Du kan læse hele rapporten her.

Ligestillingsminister Karen Ellemann udtaler ”Jeg tror, mange vil være overrasket over, at indbyrdes vold er så udbredt en voldsform. Og ikke mindst at kvinderne faktisk lidt hyppigere er voldelige over for deres partner. Rapporten er med til at nuancere billedet af voldelige parforhold. Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, at vold kan have mange former og mønstre, og at både kvinder og mænd kan være udsat for vold, hvis vi skal vold til livs. Men jeg vil gerne understrege, at det på ingen måde må tage fokus væk fra, at det primære problem er vold mod kvinder. Det er her hovedparten af de alvorlige tilfælde er”.

I et interview til Berlingske udtaler direktør i Dialog mod Vold, Susanne Nour Magnusson: ”Problemet i Danmark er, at det meste forskning er lavet på kvinder på krisecentre. Jeg kan godt nikke til, at vi (hos de par, der søger behandling) kan se at begge parter har en uhensigtsmæssig måde at håndtere konflikter på. Men vi mangler dansk forskning, hvor man kigger på begge parter i voldelige relationer, som er den type forskning som denne rapport beskæftiger sig med”.

Du kan læse artiklerne i Berlingske her:

Begge eksalerer vold i parforhold

41% unge har allerede i 7. klasse oplevet kærestevold

Rapporten peger desuden på, at der i Danmark er en tendens til, at unge pigers fysiske aggression i mindre grad end drenges opfattes som vold, og at piger ”har lov til” at give lussinger, sparke mv. uden at det anses som vold. Det kommer til udtryk ved, at drengene svarer bekræftende på, om de udsættes for kærestevold, mens de adspurgte piger afviser at udøve kærestevold. Rapporten viser desuden, at unge i Danmark oplever betydeligt mere psykisk kærestevold end fysisk og seksuel. 4 ud af 10 har således oplevet at blive udsat for psykisk vold af deres kæreste.

”Rapportens tal om kærestevold, er meget alvorlige”, mener direktør i Dialog mod Vold Susanne Nour Magnusson. ”41% unge har allerede i 7. klasse oplevet kærestevold”. Det er alt for mange og viser, at der er behov for en langt tidligere indsats end det vi ser i dag. Dialog mod Volds projekt ”Voldsom Kærlighed” tilbød i tre år behandling til unge udøvere af kærestevold, men måtte sidste år lukke ned pga. manglende finansiering. Rapporten viser, at der er et stort behov for et landsdækkende behandlingstilbud til unge par, hvor der er kærestevold. Betydningen af, at få fat i de unge inden de stifter familie og får børn, må ikke undervurderes”, siger Susanne Nour Magnusson, ”det er afgørende for at forebygge, at de unge tager volden med når de stifter familie og får børn. Vi har en forpligtigelse til at forebygge at volden bliver givet videre til næste generation.” afslutter hun.