Vi er modige på samfundets vegne

AskovFondens berettigelse som moderne NGO (non-governmental organization eller “ikke-statslig organisation” på dansk) handler først og fremmest om, at vi skaber nødvendige og bæredygtige sociale løsninger for mennesker, der er udsatte. Sociale løsninger som løser/løfter et problem/en problemstilling, der ikke bliver løst/løftet af andre aktører, ej heller det offentlige.

AskovFonden er proaktiv i udviklingen af sociale løsninger for mennesker, der er ekskluderet fra samfundet. Dette gør vi blandt andet ved at bruge den viden, vi akkumulerer i hverdagen. Samme viden bruger vi til at udvikle forebyggende indsatser for de målgrupper, vi arbejder med, og vores mål er ingen ekskluderes.

Vi adskiller os fra offentlige institutioner ved at være uafhængige, ubureaukratiske og meget tæt på vores målgrupper. Det giver frihed og mulighed for at handle hurtigt, men det pålægger os samtidig en stor forpligtelse til at reagere og råbe højt, når vi opdager, at samfundets indsatser ikke er gode nok. Og dette til trods for at dem vi ”kritiserer”, kan være de samme mennesker, der skal give os penge til at udvikle vores indsatser.

Dette paradoks er typisk for NGO’er i hele verden, og rummer selvsagt et stærkt dilemma. Ikke desto mindre er AskovFondens stærkeste værdi, at vi skal være modige, ambitiøse og turde blande os i debatten, netop fordi vi repræsenterer mennesker, der ikke selv kan tale deres sag.

Vi skal være give mennesker, der er udsatte, en stemme i debatten uanset om det handler om de voldsramte familier, piger med spiseforstyrrelser, unge der er udenfor eller mennesker med psykiske sårbarheder. Det er vores ansvar at give udtryk for de behov, vi ser hos de mennesker, vi hver dag arbejder med og for.

Jeg vil kæmpe for at AskovFonden altid vil være modig og åben, og også for at vi bliver en organisation, som man har lyst til – og er nødt til at være i dialog med for at bidrage til at skabe det bedst mulige samfund. Og det uanset om man er politiker, fra erhvervslivet, fra fonde eller et medmenneske. For kun sammen kan vi skabe et samfund, hvor mennesker føler sig værdifulde og inkluderet. Et samfund hvor alle tæller…

Helle Øbo