Vi kan forhindre fremtidig vold ved at behandle voldsudøveren

I Danmark lader vi personer, der udøver vold i familien, gå ubehandlet hjemme med deres ægtefælle og børn, hvor de kan fortsætte volden. Og vi gør det vel vidende, at volden finder sted.

Vold i nære relationer er et udbredt problem. Omkring 38.000 kvinder og 19.000 mænd udsættes årligt for fysisk vold i Danmark. Hertil kommer de mange børn, der rammes af volden. Og de mulige konsekvenser er desværre voldsomme. Fysiske og psykiske skader, langvarige mén, PTSD, angst og endog dødsfald.

Til gengæld kan problemet løses, for der er høj effekt ved at behandle voldsudøverne. Et år efter endt behandling rapporterer 82 procent af dem, vi behandler i Dialog mod Vold, at der ikke har været flere voldsepisoder. 74 procent af deres partnere kan bekræfte det. Og vi er i Danmark forpligtede til at tilbyde hjælp til udøverne gennem vores tilsagn til Istanbul-konventionen.

Hvordan kan det være, at volden får lov til at fortsætte?

Et bud er fordi, vi i Danmark foretrækker at behandle symptomerne frem for årsagerne.

Hvis en voldsudsat henvender sig med sine børn på et krisecenter på grund af vold i hjemmet, får langt de fleste god hjælp og omsorg. Tilbage i hjemmet sidder voldsudøveren dog ubehandlet hen. Efter cirka 30 procent af krisecenteropholdene vender partneren tilbage til hjemmet, hvor volden kan fortsætte indtil næste krisecenterophold. I de øvrige 70 procent af tilfældene kan voldsudøveren fortsætte volden i nye parforhold.

Og når politiet rykker ud til »husspektakler«, ser vi samme problem. Politiet har en svær opgave, når de møder en forslået forælder med tavse, skræmte børn stående bagved. Hvis der ikke er grundlag for at rejse en sigtelse, må de køre igen. Familien lades altså igen alene tilbage, hvor volden kan fortsætte, indtil den forslåede partner tager på krisecenter, eller der bliver grundlag for en sigtelse.

Det kan vi gøre bedre som samfund! Den bedste hjælp, et voldsudsat menneske kan få, er at få standset volden. Og det skal gøres straks, der er begrundet mistanke om vold i hjemmet. Ved at behandle voldsudøveren forhindres fremtidige partnere også i at blive udsat for vold. Det er lige som ved førstehjælp: Det første, man skal gøre, er at standse ulykken. Og ulykken her er, at der bliver begået vold.

Jesper Rønn-Simonsen, direktør i Dialog mod Vold, som er en del af AskovFonden

Dette indlæg blev bragt i Berlingske, søndag den 27. juni.